Lastnikom predlagajte povračilo stroškov

Spoštovana,  

zahvaljujem se vam za vprašanje, ki vsekakor tare še marsikaterega etažnega lastnika. Problematika, ki jo opisujete, je znana in kar pogosta, povezana pa je z dejstvom, da v večstanovanjskih stavbah enostavno ni mogoče zagotoviti absolutno pravične delitve porabe toplotne energije med stanovanjskimi enotami. 

Problem izhaja iz dejstva, da stanovanja, ki so ogrevana (kot je vaše), dejansko vsaj delno ogrevajo tudi tista stanovanja, ki so prazna, oziroma v katerih stanovalci ne živijo. Gre za tako imenovano pasivno ogrevanje, ki vpliva tudi na višji račun za ogrevanje stanovalcev, ki v svojih enotah dejansko živijo.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli iz leta 2016 je sicer zagotovil nekoliko pravičnejšo delitev stroškov za posamezno stanovanje, saj je določil računsko metodo za izračun korekcijskih faktorjev porabe in tudi minimalni delež porabe. Na osnovi takega izračuna se tudi tistim stanovanjskim enotam, ki so prazne in se ne ogrevajo, obračuna določen del skupne porabe, tako da tudi lastniki, ki v svojih stanovanjih ne živijo, vseeno plačajo določen znesek za ogrevanje. Rešitev seveda ni optimalna, je pa bolje kot nič.

Ena izmed opcij je tudi, da kontaktirate lastnike praznih oziroma neogrevanih stanovanj in jim predlagate, da vam, glede na to da delno ogrevate tudi njihova stanovanja, plačajo znesek, ki ustreza ogrevalnim stroškom njihovih stanovanj.