Posvojenec ima povsem enake pravice kot naravni otroci

Če pride do dedovanja na podlagi zakona, velja, da ima posvojenec povsem enake pravice kot njegovi naravni otroci. To pomeni, da lahko dedujete po zapustniku enakopravno z njegovimi otroki (sinom). 

Zato pa nimate zakonite dedne pravice po vaših naravnih starših, po njihovih potomcih in drugih sorodnikih, kot tudi slednji nimajo zakonite dedne pravice po vam in po vaših potomcih. Rešitev je logična, saj je namen posvojitve prav v tem, da se med posvojitelji in posvojenci vzpostavi nov (dednopravni) odnos, prav zaradi tega, ker naravni odnos med starši in otroki ni bil tak, kot bi moral biti.