Nova oporoka ima prednost pred starejšo

Hvala za vaše vprašanje. Oporoka je enostranski pravni posel, ki pod pogojem, da izpolnjuje pogoje za svojo veljavnost, velja, vse dokler oporočitelj ne napravi novega takega posla (oporoke), s katerim izrecno izjavi, da z njim preklicuje prvega (101. člen zakona o dedovanju).

Če se s poznejšo oporoko izrecno ne prekliče prejšnja oporoka, pa ostanejo določila prejšnje oporoke v veljavi, če niso v nasprotju z določili poznejše.

Drugače povedano – nova oporoka ima prednost pred starejšo, oporočitelj pa lahko napiše toliko oporok z različnimi oporočnimi razpolaganji, kolikor si želi, in vsaka kasnejša bo prevladala pred prejšnjo, če bo v njej izjavil, da z novejšo preklicuje starejšo, in to ne glede na to, da je bila starejša deponirana pri notarju.

Lahko torej napišete novo oporoko, s katero boste svoje premoženje namenili starejšemu sinu, morate pa ob tem paziti, da s tem ne bo prikrajšan nujni delež mlajšega sina.

Če želite s svojimi dediči premoženjske zadeve urediti na stabilnejši način, pa vam priporočam, da se namesto za oporoko raje odločite za podpis enega izmed obligacijskih pravnih poslov – denimo pogodbe o dosmrtnem preživljanju ali pogodbe o preužitku.