S sinom čim prej pristopita k delitvi nepremičnine v solastnini

Če se boste tako odločili, lahko oporoko, ki ste jo napisali, kadar koli prekličete brez kakršnih koli pravnih posledic za vas. Prekličete jo lahko v celoti ali delno, in sicer z izjavo, dano v kateri koli obliki, v kateri se po zakonu lahko napravi oporoka. Prekličete jo lahko denimo z lastnoročno napisano izjavo. Pri oporoki gre namreč za razpolaganje s premoženjem v primeru oporočiteljeve smrti, to pa pomeni, da zaveze iz nje nastanejo šele v trenutku njegove smrti.

Glede drugega dela vprašanja pa bi bilo treba vedeti, v kakšnih lastniških razmerjih sta s sinom v stanovanjski hiši, saj tega v pismu ne omenjate. Če sta solastnika, velja, da ima vsak solastnik pravico imeti v posesti in skupaj z drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu idealnemu deležu celotno nepremičnino, ne da bi s tem kršil pravice drugih solastnikov.

Tak lastniški status lahko v praksi povzroča precej težav, zato bi vam svetoval, da s sinom čim prej pristopita k delitvi nepremičnine v solastnini. To lahko storita sporazumno, s pogodbo, lahko pa nepremičnino razdeli tudi sodišče v nepravdnem postopku.