Pokojnikovo zapuščino dedujejo pred vsemi njegovi otroci in njegov zakonec

Spoštovana,

zahvaljujem se za vaše vprašanje. V skladu z zakonom o dedovanju (205. člen ZD) v vabilu na zapuščinsko obravnavo sodišče obvesti prizadete osebe o uvedbi postopka in o morebitnem obstoju oporoke; povabi jih, da takoj predložijo sodišču pisno oporoko oziroma listino o ustni oporoki, če je pri njih ali da navedejo priče ustne oporoke.

Sodišče opozori v vabilu prizadete osebe, da lahko do konca postopka podajo pri sodišču izjavo, ali sprejmejo dediščino ali pa se ji odpovedujejo, in da bo sodišče odločilo o njihovi pravici po podatkih, s katerimi razpolaga, če ne pridejo na narok ali ne podajo izjave.

Če je pokojnik zapustil oporoko, obvesti sodišče o uvedbi zapuščinskega postopka in povabi na narok tudi osebe, ki bi utegnile priti v poštev kot zakoniti dediči.

Domnevam, da je v vašem primeru sodišče razpolagalo s podatkom, da je vaša mama, kot edina hči pokojne babice, njen edini dedič. Če je prišlo do dedovanja na podlagi zakona, se namreč deduje po dednih redih, pri katerih velja, da pri dedovanju bližnji dedni red izključuje oddaljenejši dedni red. V skladu z zakonom o dedovanju namreč pokojnikovo zapuščino dedujejo pred vsemi njegovi otroci in njegov zakonec.

Le v primeru, če bi sodišče razpolagalo z oporoko, v kateri bi bila tudi vi omenjena kot oporočna dedinja, bi vas bilo dolžno povabiti na zapuščinsko obravnavo, sicer pa ne, a domnevam, da s takim dokumentom ni razpolagalo. Če menite, da vam je babica kaj zapustila z oporoko, vam svetujem, da se o tem pozanimate pri njenih bližnjih, lahko pa tudi pri njenem morebitnem odvetniku.