Odločitev bo odvisna od tega, ali gre za skupno premoženje

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. Vaš delež na stanovanju je odvisen od tega, ali sta ga pridobila v času trajanja zakonske zveze, ali pa je mož pridobil stanovanje še preden sta sklenila zakonsko zvezo. Če domnevam, da sta ga pridobila v obdobju, ko sta že bila v zakonski zvezi, gre pri njem za skupno premoženje, ki se načelno deli po ključu 50-50 odstotkov, pri čemer pa lahko vsak od vaju dokaže, da je prispeval k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju. Neznatna razlika v prispevkih posameznega zakonca k skupnemu premoženju se sicer ne upošteva.

V sporu o tem, kolikšen je delež vsakega zakonca na skupnem premoženju, upošteva sodišče vse okoliščine primera, zlasti dohodke vsakega od zakoncev, pomoč, ki jo zakonec daje drugemu zakoncu, varstvo in vzgojo otrok, opravljanje gospodinjskih del, skrb za dom in družino, za ohranitev premoženja ter vsako drugo obliko dela in sodelovanja pri upravljanju, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja.