Ne zato, ker bi bila kakšna goreča in apriorna zagovornica ženskih študij. Nisem. Iz več razlogov. Prvi zadeva dejstvo, da t. i. ženske študije marsikje vedno bolj postajajo terapevtska dejavnost avtoric teh študij. V ospredje stopajo tematike, problemi in logike, ki jih avtorice teh študij osebno preferirajo. Praviloma zato, ker jih jezijo, frustrirajo in/ali ogrožajo. Kar je okej. Namreč, da te nekatere reči jezijo, frustrirajo in/ali ogrožajo. To je normalno. Ni pa niti produktivno niti dopustno, da se v naslednjih korakih te reči začnejo postavljati za obči družbeni problem. Še posebej, če to v resnici niso. In pri t. i. ženskih študijah marsikateri problem, ki je prikazovan kot družbeni problem, to sploh ni. Ampak gre le za osebno bolečino. Za katero bi bil ustrezni prostor terapija.

Ukinitev ženskih študij pomeni nov nevaren korak v orbanizaciji ne le madžarske družbe. Ampak Evrope nasploh. Ta korak je tisto, česar se je treba bati. 

Drugi resni problem ženskih študij je njihov padec v ideologijo. Ta padec se zgodi takrat, ko se začne ignorirati evidenco, ki ni všečna. In ne ustreza. In ki govori proti temu, kar hoče nekdo dokazati. Tovrstno prikrajanje evidence je sčasoma postalo rak rana pomembnega dela t. i. ženskih študij. Marsikje marsikdo noče upoštevati dejanske evidence o obstoječi in delujoči ženski moči. Enako se ne želi upoštevati medkulturne evidence, kadar ta ne ustreza namenom. Operira se z zastarelimi tezami in teorijami iz 19. stoletja, na primer s tezo o patriarhatu. Itn. Ipd.

Tretji resni problem ženskih študij je njihov zdrs v ideologijo, ki reproducira obstoječa razmerja moči v današnjem kapitalizmu. Kljub drugačnemu videzu namreč velik del t. i. ženskih študij počne prav to: reproducira obstoječa gospostvena razmerja. In jih dela za celo še bolj delujoča in uspešna. Zavzemanje za povečevanje števila žensk na vodilnih položajih spada v to področje. Pač zato, ker ženske na vodilnih položajih uspešneje kot moški držijo podrejene v podrejenem položaju. Kar je posledica ne kakšnih individualnih patologij žensk, ki vodilne položaje zasedajo (čeprav imamo tudi takšne primere, ki pa jih imamo seveda tudi pri moških na vodilnih položajih). Ampak zato, ker ženska na vodilnem položaju skreira družbeno razmerje, ki je po svoji logiki ponovitev diade mati-otrok. V kateri pa je mati, torej ženska na vladajočem položaju, kapriciozni Veliki Drugi zunaj Zakona. Kar pa onemogoča upor podrejenim.


Foto: AP


Iz povedanega bi tako lahko zaključili, da pravzaprav ni nič hudega, če bo Órban prepovedal ženske študije. Ker bo naredil v bistvu koristno dejanje. A ne glede na vse probleme ženskih študij bi bil tak sklep napačen. In nevaren.

In to ne zaradi vseh kvalitet, ki jih ženske študije utelešajo. In ki bi jih z njihovo ukinitvijo izgubili. Ampak zato, ker ukinitev ženskih študij pomeni nov korak v orbanizaciji ne le madžarske družbe. Ampak Evrope nasploh.

In natančno ta korak je nevaren. Ta korak je tisto, česar se je treba bati. In zoper tega je treba povzdigniti svoj glas. Gre za korak, ki je logično nadaljevanje izločevalne politike do beguncev. Na problematičnost katere smo številni opozarjali že ob Orbanovem zaprtju Madžarske za begunce.

V prvem koraku so drugačni seveda tisti, ki niso iz naše družbe. A že v drugem koraku se ta ista logika obrne zoper drugačne v lastni družbi. Seveda tiste drugačne, ki gredo onim, ki imajo v družbi moč, na živce. 

Ko je Órban potegnil to potezo, so se ji številni zoperstavili zaradi koristi beguncev. Kar je prav. In dobro. Manj pa jih je videlo, kaj ta politična gesta napoveduje. Namreč politiko izločevanja vseh, ki so drugačni. V prvem koraku so to seveda tisti, ki niso iz naše družbe. A že v drugem koraku se ta ista logika obrne zoper drugačne v lastni družbi. Seveda tiste drugačne, ki gredo onim, ki imajo v družbi moč, na živce. Ki jih motijo. Spravljajo v nelagodje. Celo kritizirajo. In napadajo. V drugem koraku se logika izločevanja obrne proti njim. Zato, da jih utiša. Izloči. Ukine. Izbriše.

Jasno, da gre pri sleherni tovrstni politiki za fašizacijo družbe. In zato se na tem mestu moram zavzeti za obstoj ženskih študij na Madžarskem. In zoper njihovo ukinitev.    


*Kolumna izraža osebno mnenje kolumnistke in ne nujno tudi stališča uredništva.