Najemite pravnega strokovnjaka, ki bo pozval upravni organ

Miselnost, ki je še vedno uveljavljena v Sloveniji in v skladu s katero so uradniki predstavniki oblasti, ki se jim moramo državljani klanjati in upati na njihovo milost, izvira še iz socialističnih časov in je, milo rečeno, nevzdržna. Že zdavnaj bi jo moral povoziti čas.

Po zakonu (in tudi po preprosti ekonomski logiki) bi moralo biti ravno nasprotno. Uradniki so namreč zavezani k varovanju interesov strank pa tudi k izvedbi ekonomičnega postopka, da sploh ne omenjam, da javno upravo posredno financiramo prav državljani, ki torej skrbimo za materialno eksistenco uradnikov.

Ne glede na to se v številnih upravnih okoljih nekateri uradniki še vedno vedejo kot lipovi bogovi, ki mislijo, da lahko (ustavne in zakonske!) pravice državljanov podeljujejo v odvisnosti od osebnih preferenc do državljanov in v odvisnosti od svojega trenutnega duševnega in fizičnega stanja.

To je seveda popolnoma nesprejemljivo. Predstavniki javne uprave so namreč vezani z zakonskimi roki, znotraj katerih so dolžni obravnavati vlogo (vsakega!) državljana.

Zakon o splošnem upravnem postopku določa, da mora v primerih, ko se začne (upravni) postopek na zahtevo stranke, pa pred odločitvijo ni potreben poseben ugotovitveni postopek, pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki čim prej, najpozneje pa v enem mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo za začetek postopka. V drugih primerih, ko se začne postopek na zahtevo stranke, mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v dveh mesecih.

Tudi če bi torej šlo za zahtevnejši upravni postopek – v katerem bi bil potreben poseben ugotovitveni postopek – za katerega pa v vašem primeru očitno ne gre, je skrajni rok, v katerem bi moral upravni organ odločiti o vaši vlogi, dva meseca od dneva, ko je od vas prejel popolno vlogo za začetek postopka. Tega ni storil.

Kaj storiti? Morda bi bilo v prvi fazi najbolj primerno, da najamete enega izmed pravnih strokovnjakov, ki naj v vašem imenu upravni organ pozove, naj se drži zakona in o vaši vlogi odloči takoj.

Če učinka ne bo, pa lahko zoper uradnika ukrepate še naprej.

O njegovem neprimernem in nezakonitem ravnanju lahko obvestite upravno inšpekcijo. Upravni inšpektor lahko med drugim vstopi v njegove prostore in vpogleda v dokumentacijo, ki se nanaša na vaš postopek. Če bo upravni inšpektor ugotovil, da gre za zavlačevanje postopka, lahko odredi, da se nezakonitosti odpravijo v roku, ki ga sam določi. Upravni inšpektor lahko poleg tega predlaga tudi uvedbo disciplinskega postopka zoper uradnika.