Veliko bo odvisno od odvetnika, ki vas bo zastopal

Zahvaljujem se vam za zanimivo in predvsem aktualno vprašanje, saj v teh plehkih časih  razvez ne manjka, pa tudi skoki čez plot so postali pogost in popularen šport. Marsikdo namreč na menjavo partnerja gleda podobno, kot na menjavo avtomobila.  

Seveda bi bilo najbolje, da bi se z ženo glede delitve skupnega premoženja sporazumela, še preden bi o tem začelo presojati sodišče, a se bojim, da v vašem primeru do dogovora ne bo prišlo tako zlahka, še posebej, ker pravite, da vam je žena pogosto očitala, da ste finančno šibak, pri tem pa se ji vaša skrb za otroka očitno ni zdela kaj posebej vredna.  

Glede skupnega premoženja zakon sicer določa, da se pri njegovi delitvi šteje, da sta deleža na njem enaka, zakonca pa lahko dokažeta, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju.

V sporu o tem, kolikšen je delež vsakega zakonca na skupnem premoženju, upošteva sodišče vse okoliščine primera, zlasti dohodke vsakega od zakoncev, pomoč, ki jo zakonec daje drugemu zakoncu, varstvo in vzgojo otrok, opravljanje gospodinjskih del, skrb za dom in družino, za ohranitev premoženja ter vsako drugo obliko dela in sodelovanja pri upravljanju, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja.

To pomeni, da ima sodišče zelo širok manevrski prostor, kar se tiče upoštevanja posameznih kriterijev, ki vplivajo na delitev skupnega premoženja. Pomemben dejavnik ni le dohodek (plača) vsakega izmed zakoncev, ampak tudi varstvo in vzgoja otrok.

Dejstvo, da vas je žena prevarala, sicer lahko vpliva na to, da bi bili deležni večjega dela »pogače« skupnega premoženja, vendar pa predvsem tedaj, če bi uspeli dokazati, da je bila zaradi ljubimca pogosto odsotna, vam ni pomagala pri gospodinjskih opravilih, ni skrbela za otroka ipd.  

Varanje je seveda hud moralni prekršek, ki lahko v zakonu povzroči nepopravljivo škodo in hude psihološke posledice predvsem na prevaranem, a samo po sebi nujno še ne zagotavlja vašega večjega deleža na skupnem premoženju, bo pa ta okoliščina vsekakor minus za vašo ženo. Veliko pa bo odvisno tudi od kvalitete odvetniškega zastopanja, ki ga boste deležni.