Vsaka država kaznuje kršitelja cestnoprometnih predpisov v skladu s svojimi prometnimi predpisi

V Sloveniji lahko sodišče prizna tujo odločbo o prekršku in jo tudi izvrši, vendar le, če je višina globe najmanj 70 evrov. Drugače je pri kazenskih točkah.

Vsaka država sicer kaznuje kršitelja cestnoprometnih predpisov v skladu s svojimi prometnimi predpisi. To pomeni, da se vam lahko izrečene kazenske točke v Avstriji upoštevajo le v povezavi z morebitnimi bodočimi vožnjami v Avstriji, skladno z avstrijsko zakonodajo. Slovenski državljani pa lahko pridobivajo (slovenske) kazenske točke samo s prekrški, storjenimi v Sloveniji.

V zvezi s tem se je pojavilo tudi zanimivo vprašanje, kakšne posledice lahko nosi tujec, ki je v Sloveniji »prislužil« 18 kazenskih točk, kar pri slovenskem državljanu pomeni avtomatično prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

V takem primeru se tujcu sicer lahko naloži plačilo globe, ki je predpisana za prekršek, za katerega se izreče kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja (1200 evrov), ne more pa mu naša država razveljaviti vozniškega dovoljenja, saj lahko to stori le država, ki je tujcu izdala vozniško dovoljenje.

Lahko pa zato Slovenija tujcu vendarle izreče dodatno sankcijo, in sicer prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije za obdobje enega leta.