Vse je odvisno od tega, ali ste za svoje delo prejemali plačilo ali ste delali brezplačno

Zanimivo vprašanje ste mi postavili, odgovor pa je odvisen predvsem od tega, ali ste za svoje delo pri podjetju, ki predstavlja posebno premoženje partnerja, prejemali plačilo. Če ste za svojo pomoč pri upravljanju partnerjevega podjetja oziroma pri delu za to podjetje prejemali plačilo, denimo redno plačo ali avtorski honorar, do partnerjevega podjetja nimate na voljo nobenega premoženjskega zahtevka, saj ste bili za svoje delo (že) plačani. Izjema bi bila, če bi delali več, kot ste bili zavezani po pogodbi.

Drugače bi bilo, če bi tako delo opravljali brezplačno. V tem primeru bi lahko rekli, da je bilo partnerjevo podjetje (in ne partner, saj je podjetje samostojen pravni subjekt) neupravičeno obogateno, in bi zato imeli na voljo ustrezni obligacijski pravni zahtevek za povrnitev zneska, za katerega je bila moževa družba obogatena. Ta znesek bi vam moral plačati partner iz sredstev svojega podjetja.

Seveda bi bilo treba v tem primeru vaš prispevek v partnerjevo podjetje ustrezno ovrednotiti, zato vam priporočam, da najamete tudi ustreznega cenilca.