Vsak od nas si želi biti zdrav in srečen. Glede na pretekle raziskave lahko sklepamo, da sta sreča in zdravje precej povezana med sabo, saj so srečni ljudje običajno bolj zdravi. Srečni ljudje namreč živijo dlje, bolezenska stanja so pri njih manj pogosta, pri njih je tudi verjetnost, da bi zboleli za boleznimi, kot so srčna obolenja in demenca, manjša. Seveda lahko gledamo tudi z drugega zornega kota. Človek, ki je zdrav, zaradi odsotnosti raznih bolezni, ki ga lahko ovirajo v življenju, lažje občuti srečo.


Kako sta povezana sreča in zdravje?

Znanstveniki se že dolgo časa ukvarjajo z vprašanjem, kako sta povezana sreča in zdravje, katera spremenljivka v večji meri vpliva na drugo ter na kakšen način. Tako je nastala tudi raziskava, ki so jo izvedli Kostadin Kushlev, Samantha Heintzelman, Lesley Lutes, Derrick Wirtz, Jacqueline Kanippayoor, Damian Leitner in Ed Diener ter je bila leta 2020 objavljena v reviji Psychological Science.

V vzorec je bilo zajetih 155 odraslih oseb. Ob začetku raziskave so pri udeležencih preverjali njihovo zdravstveno stanje. Preverili so njihov indeks telesne mase, krvni pritisk in izvedli druge meritve, s katerimi so ugotovili, kako dobrega zdravja so. Poleg tega so s psihološkimi testi izmerili, kako srečni so, podati pa so morali tudi subjektivno oceno svojega zdravstvenega stanja.

Foto: SewCream/Shutterstock

Manj bolezni in občutek boljšega zdravja

Nato se je začelo 12-tedensko obdobje, v katerem je bila polovica udeležencev vključena v intenzivno obravnavo, ki je temeljila na pozitivni psihologiji. Namen je bil čim bolj povečati občutke sreče pri prvi skupini. Posamezniki so se tako spoznali s številnimi tehnikami meditacije, hvaležnosti in metodami razvijanja boljših medsebojnih odnosov. Po koncu trimesečnega obdobja je prišlo do pričakovanih rezultatov; pri tistih, ki so se spoznavali s tehnikami pozitivne psihologije, je prišlo do bistveno povečanega občutenja sreče, medtem ko je stanje v kontrolni skupini ostalo nespremenjeno.

Udeleženci programa so iz tedna v teden tekom trajanja programa poročali o tem, da se počutijo bolj zdravi, v tem času pa so bili tudi manj izpostavljeni boleznim kot tisti, ki so bili zajeti v kontrolni skupini. Kljub bistvenim izboljšavam pri zaznavanju lastnega zdravja pa so ostali parametri, ki nakazujejo na zdravstveno stanje, kot sta krvni tlak in indeks telesne mase, ob zaključku programa nespremenjeni glede na stanje pred izvajanjem delavnic.


Ob povečanju sreče se zdravje izboljša z nekajletnim zamikom

S tem so znanstveniki dognali, da sreča vpliva predvsem na občutenje boljšega zdravja, ne pa na realno spremembno zdravstvenega stanja. Se pa očitno telo, ki je v stanju zadovoljstva, bolj učinkovito bori proti boleznim, torej se povečajo sposobnosti imunskega sistema. Ker je bila študija dokaj kratkotrajna, je težko predvideti, kaj bi se dogajalo z zdravjem ob vzdrževanju enake ravni zadovoljstva v nadaljevanju. Morda bi se sčasoma tudi fizični parametri zdravja izboljšali.

Kot kažejo nekatere druge raziskave, so namreč srečni ljudje v večji meri pripravljeni spremeniti prehranjevalne navade, več časa posvetiti športnim aktivnostim, zaradi česar se na dolgi rok lahko izboljša tudi zdravje. Poleg tega srečni ljudje v manjši meri podležejo negativnim razvadam, kot sta čezmerno pitje alkohola ali kajenje. V neki drugi študiji so znanstveniki sicer ugotovili, da ob povečanem občutenju sreče zdravje ne sledi kar takoj, vendar se to opazno izboljša v nekaj letih po tem, ko se je percepcija posameznika glede njegovega življenja spremenila na boljše.