Velja, da dan začnemo in končamo z umitimi zobmi?

Absolutno. Zobe umijemo vsaj dvakrat dnevno, ko vstanemo in pred spanjem. Lani smo pri Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS) združili moči Stomatološka sekcija, Sekcija pedontologov, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in študenti dentalne medicine ter pripravili, ne prvo in ne zadnjo, skupno akcijo ozaveščanja Slovenk in Slovencev o pomenu preventive pri zagotavljanju ustnega zdravja. Zavzeto smo uredili vsebine petih zgibank in petih videov za ciljne skupine predšolskih otrok s starši, za šolarje, za mladino od 16 do 25 let, za odraslo populacijo in starejše ter skupino s posebnimi potrebami. Zgibanke so bile natisnjene, videi posneti, gradivo naloženo na spletno stran ZZS, pa je bila, tik preden bi slovesno zaznamovali svetovni dan ustnega zdravja, razglašena epidemija. 

Vsa pričakovanja, da bi z aktivnostmi zajeli kar največ mladih in manj mladih Slovenije, so v hipu zbledela, saj je bil, razumljivo, projekt ustavljen. Za šolarje sta bila objavljena le prispevka na temo ustnega zdravja v Cicibanu in Pilu. Vloženi trud skupine strokovnjakov in študentov je korona dala na hladno. Žal mi je! Domiselno, z živimi stojnicami v Ljubljani in Mariboru, tiskovnimi konferencami in predstavitvijo ter razdeljevanjem zloženk, prispevki v medijih, praktičnim prikazom, kako šolarji obvladajo širok spekter ustnega zdravja na eni od ljubljanskih osnovnih šol, smo želeli osvežiti znanje, a ostali le zaskrbljeni, kaj nas čaka v prihajajočih dneh in tednih. 

Zobne paste morajo vsebovati starosti uporabnika ustrezno koncentracijo fluoridov. Zobne nitke so izjemni pomočnik pri čiščenju medzobnih prostorov, kamor ščetka ne seže. Ustne vode pa so pripomoček in ne nadomestijo ščetkanja. 

Zdravi zobje so ogledalo zdravja, kajne? V ustni votlini sta najpogostejši bolezni karies in parodontalna bolezen, lahko pa se začno tam tudi hujše bolezni.

Drži, ustna votlina ni izjema in v njej se lahko pojavijo tako predrakaste kot rakaste spremembe. Poznamo vrsto obolenj drugih delov organizma, ki se kažejo z manjšimi ali večjimi spremembami tudi v ustni votlini. 

Foto: Evso/Shutterstock

Skrb za ustno zdravje je obveznost vsakega posameznika. Verjamem, da ste že ničkolikokrat ponovili, kako pravilno ščetkati zobe, vendar, ali lahko še enkrat pojasnite.

Prvo pravilo je, da zobna ščetka ni okras kopalnice in jo sme uporabljati le lastnik. Ščetkamo s polkrožnimi gibi od dlesni k zobem, torej v zgornji čeljusti se ščetka pomika navzdol in v spodnji navzgor, dve do tri minute. Ne čistimo le sprednjih zobnih ploskev, od sekalcev spredaj do kočnikov bolj zadaj, očistiti moramo tudi ploskve zob, ki gledajo v notranjost ustne votline. Še posebno natančni pa morajo pri umivanju zob biti otroci in mladina, ki nosijo nesnemljive zobne aparate. 

Upravičeno me skrbita leto, ki je za nami, in leto, ki je pred nami. Šolarji so bili dolgo doma, spodbud preventivnih sester ni bilo, težje je bilo priti do zobozdravnika, vse zaradi neusmiljenega pohoda virusa. 

Masaža, če tako lahko rečem, od dlesni do zoba, je najpomembnejša. Kaj pa izbira krtačke, zobne paste, nitke, ustne vode?

Vsi našteti pripomočki za ustno nego so izjemno pomembni pri vzdrževanju zdravja zob. Uporabljamo mehke zobne ščetke in jih zamenjamo z novimi, ko se izrabijo, po dveh do treh mesecih. Zobne paste morajo vsebovati starosti uporabnika ustrezno koncentracijo fluoridov. Zobne nitke so izjemni pomočnik pri čiščenju medzobnih prostorov, kamor ščetka ne seže. Ustne vode pa so pripomoček in ne nadomestijo ščetkanja. 

Foto: Voyagerix/Shutterstock

Je ustna higiena Slovencev kaj boljša od tedaj, ko ste začeli skrbeti za bolj zdrave zobe mladih po Sloveniji? Spomniva, da ste sprva pilotsko v zobni ambulanti na OŠ Kette Murn, nato pa pri Stomatološki sekciji SZD tudi širše, vodili preventivno naravnano Tekmovanje za čiste zobe.

Zagotovo se je ustna higiena izboljšala po več kot petintridesetih letih izvajanja preventivno naravnanega Tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani med slovenskimi osnovnošolci. Prepričana sem, da so šolarji, danes že starši, prenesli pozitivne izkušnje na potomce. Me pa upravičeno skrbita leto, ki je za nami, in leto, ki je pred nami. Šolarji so bili dolgo doma, spodbud preventivnih sester ni bilo, težje je bilo priti do zobozdravnika, vse zaradi neusmiljenega pohoda virusa. Sem pa tudi prepričana, da danes veliko več ljudi pije vodo namesto sladkanih pijač. Voda iz pipe je najboljša izbira. Vedno je sveža, odžeja in ne onesnažuje okolja. Slovenija je z vodnimi viri zelo bogata. Po količini in kakovosti se uvršča v sam evropski vrh. Vredno si jo je privoščiti.