Banka po dolžnosti ne bi smela zavlačevati z ukrepi

Hvala za zanimivo vprašanje. Delno imate prav, ne pa povsem. Po zakonu namreč banke krijejo tako imenovano izgubo zneskov zaradi neodobrenih transakcij (to je transakcija, ki jo je nekdo izvedel z vašo kreditno kartico, ki pa je vi niste odobrili), a le v znesku, ki presega znesek 50 evrov, in sicer v primeru, če se izkaže, da so take transakcije nastale kot posledica kraje, izgube ali zlorabe kreditne kartice.

To pomeni, da ste tudi v takem primeru odgovorni za izgubo do višine največ 50 evrov. A tudi to ne velja nujno v vseh primerih, saj mora biti vaša odgovornost za vsoto do največ 50 evrov obenem izrecno dogovorjena z okvirno pogodbo (pogodbo, ki ste jo sklenili z banko ob odprtju transakcijskega računa). Zato vam svetujem, da to pogodbo poiščete in preverite, ali je v njej tudi klavzula o tovrstni odgovornosti.

Verjetno jo je banka vključila v pogodbo, a vendar … Prav tako ne boste odgovorni za izgubo do višine 50 evrov tudi v primeru, če bi se izkazalo, da je izguba nastala zaradi določenih dejanj (denimo malomarnosti) zaposlenih v vaši banki ob prejetju obvestila o zlorabi.   

Dvoumnost, ki jo omenjate, je verjetno posledica dejstva, da banka preverja, ali ste naredili vse, da bi preprečili zlorabo vaše kreditne kartice. Zakon namreč določa, da lahko uporabnik kreditne kartice krije celoten znesek neodobrene plačilne transakcije tudi v primeru, če se izkaže, da je bil hudo malomaren in ni zagotovil vseh razumnih ukrepov, da bi zavaroval osebne varnostne elemente kreditne kartice.

Taka huda malomarnost bi denimo bila, če bi imeli PIN kodo vaše kreditne kartice zapisano nekje v bližini te kartice (denimo v denarnici, v torbici ipd.). Večina ljudi si sploh ne zapisuje PIN kode svojih kartic, ampak si jo enostavno zapomni. A obstajajo tudi izjeme – v takih primerih so uporabniki odgovorni za vso škodo, ki jim lahko nastane zaradi kraje kreditne kartice).  

Ne glede na vse to pa je dolžnost banke, da o vašem zahtevku čim prej odloči in ne zavlačuje (temeljno pravilo je, da mora banka nemudoma povrniti znesek neodobrene plačilne transakcije, v vsakem primeru pa do konca naslednjega delovnega dne, potem ko je bila o transakciji obveščena).