Glede možnosti curljanja zaupnih informacij ste lahko povsem mirni

Da, zdravniki so dolžni kot poklicno skrivnost varovati vse, kar pri opravljanju svojega poklica ali dela izvedo o svojem pacientu, zlasti pa informacije o njegovem zdravstvenem stanju kot tudi o njegovih osebnih, družinskih in socialnih razmerah ter informacije v zvezi z ugotavljanjem, zdravljenjem in spremljanjem bolezni.

Dolžnosti varovanja informacij o zdravstvenem stanju vašega moža bi lahko zdravnika razrešil le vaš mož oziroma oseba, ki je imela pravico do privolitve v medicinski poseg oziroma v zdravstveno oskrbo, če mož ne bi bil sposoben odločanja o sebi (to bi bili verjetno vi), vendar pa le glede informacij o zdravstvenem stanju, ki so vezane na medicinski poseg oziroma zdravstveno oskrbo, v katero je privolila.

V izjemnih primerih bi lahko zdravnika razrešilo dolžnosti varovanja zaupnih informacij o zdravstvenem stanju vašega moža tudi sodišče. Zdravnik bi lahko sporočil informacije o zdravstvenem stanju moža tudi, če bi bilo to nujno za varovanje življenja ali preprečitev hudega poslabšanja zdravja drugih oseb.

Domnevam, da primera, ki sem ju opisal v zadnjih dveh odstavkih, za vas nista relevantna, menim, da ste lahko glede možnosti curljanja zaupnih informacij o moževem zdravju povsem mirni, saj zdravniki dobro poznajo svojo obveznost varovanja poklicne skrivnosti, ne glede na to, ali delujejo v večjem ali manjšem kraju.

Sicer pa se na vašem mestu ni bi preveč obremenjeval s tem, kaj o vašem možu menijo krajani, gre namreč za vašo povsem zasebno stvar, v katero se nimajo drugi prav nič mešati. Tudi če v vašem okolju obstaja tradicija ogovarjanja in sramotenja ljudi v težavah, se na to prav nič ne ozirajte. Pomislite predvsem na to, kako pomagati možu.