S skupnim stanovanjem lahko razpolagata le skupno

Zahvaljujem se vam za postavljeno vprašanje. Glede na to, da omenjate, da imata z ženo skupno stanovanje, gre očitno za tako imenovano skupno premoženje, s katerim lahko razpolagata le skupno in to ne glede na dejstvo, da ste vi formalni lastnik stanovanja. Drugače bi bilo, če bi stanovanje pridobili še pred sklenitvijo zakonske zveze – v tem primeru bi šlo za vaše posebno premoženje, s katerim bi lahko samostojno razpolagali.

Skupno premoženje (stanovanje) se sicer lahko razdeli ob razvezi, ali pa na osnovi vajinega soglasja, oziroma na predlog enega izmed vaju. Temeljno pravilo pri taki razdelitvi je, da se premoženje deli po enakih delih (50-50 odstotkov), so pa od tega pravila možna tudi (precejšnja) odstopanja, v odvisnosti od drugih dejavnikov, kot je denimo dohodek vsakega izmed vaju, prispevek k vzdrževanju stanovanja, skrb za otroke, ipd.     

»Prisvojitev« celotnega stanovanja s strani vaše žene bi bila zelo težka, saj bi za to morali obstajati dokaj ekstremni dejavniki.

Če žena v postopku razdelitve skupne lastnine ne bi imela denarja za odkup celotnega stanovanja (za izplačilo vašega deleža) in, če fizična delitev stanovanja ne bi bila mogoča, bi ostala le še možnost njegove prodaje in razdelitve izkupička od prodaje.