Hotel mama

Razumem vaše notranje zavore, ko premišljujete o skupnem življenju z izvoljenko. Je prava razvajenka, ki se ne spoprijema z izzivi vsakodnevne realnosti. Žal so jo tako vzgojili starši, v veri, da je to najboljše zanjo. Hčerka je pod močnim vplivom in vprašanje je, ali se ji bo tega uspelo rešiti. Po tem ne čuti potrebe, ker živi v udobju in verjetno tudi z občutkom varnosti, ki bi ga ob osamosvojitvi od staršev izgubila. Mamine besede, da ji bosta z očetom vedno pomagala, so njena zlata kletka. Ni se naučila, da se je treba za cilje truditi, da so zanje potrebni napor in trud pa tudi potrpljenje. Ker je sicer inteligentna, je brez težav doštudirala.

Zdaj ima nerealno visoko mnenje o sebi in misli, kaj da je, ker ima diplomo. Če se ne bo spremenila in postala realnejša, se lahko zgodi, da bo v nedogled vegetirala ob starših. Vaši pogledi na življenje in partnerstvo so zreli in odgovorni. Zavedate se, da vam le ekonomska neodvisnost in samostojnost omogočata osebno svobodo in zasebnost. Vprašanje je, kaj lahko storite, da bi vajina zveza imela prihodnost. Verjetno veste, da druge osebe ne moremo spremeniti. Spremeni se lahko le vsak sam, če si to želi. Pogoj pa je uvid v težavo: težave se je treba zavedeti in si jo priznati. Vi lahko pomagate punci odpreti oči. Ne pričakujte, da se bo zgodilo z danes na jutri. Načnite temo in jasno ter argumentirano zagovarjajte svoja stališča. Bodite mirni in vztrajni. Če se imata zares rada oziroma če je njena ljubezen močnejša od razvajenosti, vam bo počasi prisluhnila in začela sprejemati vaše spodbude. Če ni nobene možnosti, da se zaposli, ji predlagajte, naj se dodatno izobražuje ali usposablja in si tako pridobi znanje in spretnosti, ki ji bodo pomagali, da bo imela več možnosti za zaposlitev. Vztrajajte, da si obvezno najde zaposlitev, vsaj začasno ali občasno, pa čeprav ne v svoji stroki. Delo in izobraževanje lahko pomagata pri osebnostnem dozorevanju –odraščanju. Brezdelje in posedanje v hotelu mama pa že imata prav nasproten učinek. Pomagajte ji, da si bo zastavila jasne cilje. Zveza in družina je vajin skupni življenjski projekt. Uresničita ga lahko le, če se bosta oba zavedela svojega deleža prispevka v skupnost. Dobro bi bilo tudi, če bi si poiskala strokovno pomoč. Napredek bi bil lahko hitrejši. Ne obupajte, dokler niste storili prav vsega, kar bi lahko izboljšalo in rešilo vajino zvezo. Želim vam, da bi vama uspelo.