Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot primere otroških dodatkov v 7. in 8. dohodkovnem razredu navajajo, da v kolikor starša skupaj zaslužita med 1998 evrov in 2534 evrov, se uvrstita v sedmi dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 2534 evrov in 3060 evrov, pa se uvrstita v osmi dohodkovni razred.Trenutno otroške dodatke prejema 249.000 otrok, povprečna višina otroškega dodatka pa znaša 76 evrov na otroka. Višina otroškega dodatka se sicer določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve.Za izboljšanje dohodkovnega položaja družin je bilo sprejetih več ukrepov, izpostavljajo na ministrstvu. V letošnjem letu se je višina otroškega dodatka za vse otroke v petem in šestem dohodkovnem razredu vrnila na raven pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov. Razširil se je tudi krog upravičenih otrok do subvencije malice in kosila.Z uveljavitvijo novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se otroški dodatek kot dohodek pri naslednjih pravicah in subvencijah ne všteva v celoti, temveč zmanjšan za 20 odstotkov višine. V prihodnjem letu bodo očetje upravičeni tudi do skupno 30 dni očetovskega dopusta z očetovskim nadomestilom, so še zapisali na ministrstvu za delo. 


Avtor: Aljana Primožič Fridauer