Po podatkih Statističnega urada je bilo skupno podanih 11.462 priznanj očetovstva, ugotovljenih pa je bilo 17 očetovstev.Kar 78,5 odstotkov očetov je to storilo pred otrokovim rojstvom, kar je najvišji delež doslej. Preostanek očetov, torej dobrih 17 odstotkov, je podalo priznanje v prvem mesecu po rojstvu. Za 162 otrok je bilo očetovstvo podano po prvem letu starosti otroka, najstarejši so bili stari tudi čez 40 let.Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih sicer določa, da lahko tožbo za ugotavljanje očetovstva sproži mati, dokler ima roditeljsko pravico, ali pa otrokov skrbnik s privolitvijo centra za socialno delo. Sicer pa lahko otrok sam začne postopek, vendar najkasneje pet let po nastopu polnoletnosti.Podatki statističnega urada še kažejo, da so bili očetje ob priznanju stari povprečno 33,3 leta, najstarejši med njimi pa tudi čez 60 let. Očetje otrok, rojenih v lanskem letu, so bili povprečno stari 33,5 leta, očetje, ki so priznali starševstvo pred rojstvom otroka, pa so bili nekoliko mlajši, torej 33,1 leta.Na področju posvojitev je bilo evidentiranih šest posvojitev več kot leto prej. Podatki kažejo, da je 34 od posvojenih otrok v letu 2016 živelo v Sloveniji, 11 pa v drugih državah. Pari so posvojili 26 otrok, 17 otrok pa je posvojil zakonec ali partner otrokovega biološkega starša, še izhaja iz podatkov statističnega urada.