Na prvo mesto postavita korist otrok

Hvala za postavljeno vprašanje. Starševsko skrb izvajata oba od staršev sporazumno v skladu s koristjo otrok, o tem pa skleneta sporazum. Če se z ženo o tem ne bosta mogla uskladiti, vama lahko pri tem pomaga tako center za socialno delo, kot tudi mediatorji. O vseh vprašanjih, ki bistveno vplivajo na razvoj otrok, prav tako odločata sporazumno in predvsem v skladu s koristjo otrok.

Tisti od staršev, ki mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo, lahko sicer odloča o vprašanjih otrokovega dnevnega življenja in o otrokovem stalnem prebivališču, a pod pogojem, če s tem ne posega na vprašanja, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj.

Prva in najpomembnejša pot je torej, da oba z ženo poskušata doseči sporazum o starševski skrbi, v katerem bo optimalno poskrbljeno predvsem za koristi otrok. Če pa ga nikakor ne bi mogla doseči, pa lahko o tem odloča tudi sodišče. Ta pot ni prijetna in jo nikakor ne priporočam, saj bodo pri dolgotrajnem pravdanju najbolj trpeli prav otroci. 

Tudi glede preživljanja otrok je postopek podoben: najprej poskušajta glede tega doseči sporazum, če vama to ne bo uspelo, lahko k sodelovanju pritegneta še center za socialno delo in mediatorje, če pa vama tudi na ta način ne bo uspelo skleniti sporazuma, pa bo o tem odločilo sodišče. Temeljno pravilo je, da se preživnina določi glede na potrebe upravičenca, ter glede na materialne in pridobitne zmožnosti zavezanca.