Banke so dolžne odobriti odlog plačila kreditnih obveznosti

Hvala za aktualno vprašanje, ki bo bržkone zanimalo še marsikoga v Sloveniji.

Drži, nedolgo nazaj je Državni zbor RS sprejel zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, katerega namen je med drugim tudi v tem, da številnim državljanom, ki imajo aktivne kreditne obveznosti, omogoči, da finančno lažje prebrodijo krizne razmere. V skladu s tem zakonom so banke dolžne kreditojemalcem odobriti odlog plačila kreditnih obveznosti, in sicer za obdobje 12 mesecev, pod pogojem, da posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do razglasitve epidemije virusa še niso zapadle v plačilo.

Obdobje 12. mesecev je sicer postavljeno kot minimalno obdobje, kar pomeni, da se lahko z banko dogovorite tudi za daljše obdobje »moratorija« oziroma za tako obdobje, ki bo za vas ugodnejše.  

Če želite, da vam banka odobri zgoraj omenjeni odlog oziroma »moratorij« morate nanjo nasloviti vlogo, v skladu s katero ugotovite oziroma utemeljite, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa začasno ne morete zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi, ter v ta namen predložite opis dejstev in okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, ki so vplivale na vaš finančni položaj. V vašem primeru to pomeni, da morate v vlogi navesti predvsem to, da imate zaradi posledic epidemije virusa COVID-19 položaj delavca na čakanju, ter da so vam zaradi tega ukrepa delodajalca prihodki (plača) znatno upadli, kar vpliva na vašo možnost odplačevanja kreditnih obveznosti.

Časa za oddajo vloge imate sicer še dovolj, saj je skrajni rok za njeno oddajo 6 mesecev od datuma preklica epidemije, čeprav je priporočljivo, da jo oddate čim prej, da boste lahko kar se le da normalno »krmarili« skozi finančno nekoliko zahtevnejše obdobje. 

Želel bi vas opozoriti, da vam bo banka v obdobju odloga obresti te še vedno obračunavala, in sicer po obrestni meri, ki je bila dogovorjena ob sklenitvi kreditne pogodbe. Zato vam priporočam, da pri banki poizveste, kakšen je ta znesek obresti, tako, da boste pridobili jasnejšo sliko glede tega, za koliko se vam bo kreditna obveznost zaradi odloga plačila dejansko zvišala – tako boste tudi lažje presodili, ali se vam izplača banko zaprositi za odlog. 

Po izteku obdobja odloga kreditne obveznosti pa vam bo naslednja anuiteta zapadla v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe.