Poskusite se dogovoriti za odpis dolga

Podjetja, ki se v Sloveniji ukvarjajo z distribucijo vode, elektrike in plina, imajo pravno podlago za izklop dobave vode, elektrike in plina na ravni zakona oz. podzakonskih predpisov. Pri tem jih večinoma figo briga, v kakšnem finančnem oz. socialnem položaju je odklopljeni. A vendarle, položaj ni tako brezupen. Nasprotno, Ustavno sodišče RS je že leta 1998, ko je presojalo v sporu domnevno neustavne prekinitve dobave vode, izreklo, da je prekinitev dobave vode v prostore, ki jih posameznik uporablja kot stanovanje, poseg v ustavno pravico do zasebne lastnine. Med drugim je izreklo tudi to, da golo dejstvo, da se je dobavitelj vode s tako prekinitvijo dobave vode morda izognil sodnemu postopku za izterjavo dolga, ne odtehta tako hudega posega v ustavno pravico do zasebne lastnine, kot to pomeni prekinitev dobave vode v stanovanju. Ustavno sodišče je s tem jasno sugeriralo, da podjetja za izterjavo dolga ne morejo uporabljati vseh sredstev, ki si jih izmislijo.

Odločbo ustavnega sodišča lahko pozdravimo. Seveda ni dvoma, da je račune treba plačevati, a izterjava vendarle ne bi smela iti tako daleč, da bi bili s tem ogroženi življenjski interesi posameznika. Gre za tehtanje vrednot in v humani družbi, za katero se imamo, bi morala biti vprašanja, kot je denimo to, kako daleč iti pri izterjavah, tudi na pravni ravni enostavno rešljiva. Socialno ogroženi posamezniki, ki so se ne po lastni krivdi znašli v položaju, kot je vaš, bi morali biti v socialni državi privilegirano obravnavani.

Kaj storiti? Poskusite se pri distributerjih dogovoriti za odpis dolga ali vsaj za odlog plačila. Opišite jim svoj položaj, naj vas ne bo sram. Če to ne bo zaleglo, pa vam še vedno preostane ustavnosodna pot.