Najbolje, da jim čim prej pokažete vrata

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. (Pre)glasni otroci so seveda problem in na starših je, da jih umirijo in jim postavijo meje njihovega obnašanja.

Zakonodaja glede protipravnega povzročanja hrupa je v Sloveniji sicer precej luknjičasta in pomanjkljiva. Tako denimo zakon o varstvu javnega reda in miru določa, da se lahko tistega, ki na nedovoljen način moti mir ali počitek ljudi s hrupom, kaznuje z globo, vendar pa je sankcioniranje omejeno zgolj na nočni čas, to je od 22. ure zvečer pa do 6. ure zjutraj.

A kot razumem vašo situacijo, imate z najemniki očitno sklenjeno najemno pogodbo za določen čas, saj omenjate, da se bo pogodba iztekla čez en mesec. Značilnost take pogodbe je, da ta poteče s potekom časa, za katero je sklenjena, torej v vašem primeru čez en mesec. Problema s hrupom torej čez en mesec ne bi več imeli, stanovanje pa bi lahko oddali drugim interesentom, denimo takim brez glasnih otrok.

Glede na to, da ste mladi družini že šli nasproti s tem, da ste jim ponudili alternativno možnost najema spodnjega stanovanja, pa so to zavrnili, prav tako pa so ignorirali tudi vaše pozive glede prenehanja povzročanja hrupa, mislim, da je najbolje, da se takih najemnikov čim prej odkrižate.