Upravičeni ste najmanj do obresti

Zahvaljujem se vam za zanimivo vprašanje. Pogojevanja nakupa blaga ali opravljanje storitev s predplačilom je v našem pravnem redu dopustno in je torej zakonito – ureja ga Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPoT).

Predplačilo oziroma avans sta dejansko namenjena varstvu ponudnika oziroma prodajalca pred naročniki, ki se ne držijo svojih dogovorov. Treba je namreč vedeti, da imajo ponudniki blaga in storitev že določene stroške z naročili, ki jih prejmejo (denimo naročijo določeno blago od svojih dobaviteljev,začnejo izvajati določeno storitev) in se zato tudi oni izpostavijo tveganju, da ne bodo prejeli denarja za opravljeno prodajo blaga oziroma storitve.  

Vendar pa obstaja zaveza tudi na strani prodajalca oziroma ponudnika. Podjetje mora namreč v primeru, če zahteva predplačilo, potrošniku ob dobavi blaga ali izvedbi storitve obračunati in plačati obresti, in sicer po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo hranilne vloge, vezane nad tri mesece.

To pravilo ne velja edino v primeru, če je predplačilo plačano v roku manj kot tri delovne dni pred dnem, ko se opravi dobava ali začne z opravljanjem storitve.

Ker v vašem primeru ta pogoj ni bil izpolnjen, ste upravičeni najmanj do tega, da vam prodajalec obračuna in plača obresti na dano predplačilo v višini 2.000 evrov. Ob tem pa lahko od njega zahtevate tudi povračilo škode po splošnih obligacijskih pravilih o odškodninski odgovornosti, v primeru, če vam je zaradi zamude pri dobavi materiala nastala tudi škoda.