Pomagal vam bo evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Zanimivo vprašanje ste mi postavili, ki je - glede na to, da na mednarodnem spletu vsako leto poteka čedalje več nakupov - vsekakor zelo aktualno.

Če bi upoštevali klasična pravila mednarodnega zasebnega prava, bi bil postopek iskanja pravice v vašem primeru resnično naporen, težaven in drag.

Vendar pa je v EU že nekaj časa v uporabi tako imenovani evropski postopek v sporih majhne vrednosti, katerega namen je prav v pospešitvi in poenostavitvi reševanja čezmejnih sporov, pod pogojem, da vrednost zahtevka ne presega 5.000 evrov.  

Poleg hitrosti in enostavnosti je velika prednost tovrstnega postopka tudi ta, da je sodba, ki je izdana v tem postopku izvršljiva v vseh državah članicah EU in torej ni treba počakati še na postopek priznanja in izvršitve tuje sodne odločbe. Sodba se namreč izvrši avtomatično in ni obremenjena z dodatnimi pritožbenimi postopki nasprotne stranke.  

Prednost tega postopka je tudi, da vam zanj ni treba angažirati odvetnika, ki bi vas zastopal. Postopek se sicer začne na osnovi posebnega obrazca, ki mu lahko priložite ustrezna dokazila (račun o nakupu, vašo reklamacijo, strokovno mnenje izvedenca, ipd.).

Ta obrazec se nato pošlje pristojnemu sodišču. To je dolžno ravnati ekspeditivno – določeni so namreč roki, ki se jih mora držati: kopijo obrazca mora namreč v 14 dneh po prejemu vročiti toženi strani, tj. trgovcu na Poljskem, ki lahko odgovori v 30 dneh, sodišče pa mora kopijo njenega odgovora nato v 14 dneh poslati tožniku (vam). Sodišče mora v roku 30 dni po prejemu morebitnega odgovora tožene stranke odločiti o sporu, ali pa od strank zahtevati dodatne informacije, oziroma jih povabiti na glavno obravnavo. V praksi sodišče v tem roku (skupaj torej v roku približno dveh mesecev in pol od začetka postopka) pogosto dokončno odloči v sporu.

Ker se poljski trgovec ne odziva na vaša elektronska sporočila, je umestno, da morda zoper njega res začnete zgoraj omenjeni postopek, še prej pa ga zadnjič opozorite, naj se opredeli glede vaše reklamacije.