Nekatere banke opuščajo to obveznost

Zahvaljujem se vam za zelo dobro vprašanje, ki ste ga postavili. Vpis hipoteke v zemljiški knjigi lahko namreč pod določenimi okoliščinami povzroči precej problemov.

Banka je dolžna čim prej po odplačilu kredita kreditojemalcu izdati tako imenovano izbrisno pobotnico, na podlagi katere se hipoteka izbriše iz zemljiške knjige. Če tega ne stori, velja, da na nepremičnini formalno še vedno obstaja zastavna pravica, kar lahko predstavlja pravno ali ekonomsko oviro pri razpolaganju s to nepremičnino. 

Moj nasvet je, da navkljub obveznosti banke, da hipoteko izbriše iz zemljiške knjige, še sami preverite, ali je bilo to res storjeno, oziroma, ali je bila izdana izbrisna pobotnica. Praksa namreč kaže, da nekatere banke to svojo obveznost opuščajo. Izbrisna pobotnica sicer predstavlja določen (a ne prehud) strošek za kreditojemalca, zato vam svetujem, da od banke po odplačilu hipotekarnega kredita aktivno zahtevate izdajo te izbrisne pobotnice (in jo tudi plačate), saj jo je v tem primeru banka dolžna izdati. Če je ne izda, pa lahko kreditojemalec vloži tožbo na izstavitev le-te.