Vplivi so določujoči, še bolj pa naši odziv nanje

Dragi bralec,

hvala za vaše pismo. Skrb ali stiska, ki ju opisujete, je odraz nove realnosti, v kateri se vsak od nas skuša postaviti na svoje mesto. In ker so se tla, na katerih temeljijo naša prepričanja, naša arhitektura sreče, močno zamajala, je situacija zahtevna za vsakogar. Ne samo za odrasle ljudi, pač pa za celotno človeštvo. In načini, kako se spopadamo s takšnim virusom, so včasih boljši, včasih slabši. In kar je zares ključnega pomena, je naša sposobnost, da kljub vsem nevarnostim ohranjamo notranjo harmonijo. In tu je še veliko prostora za izboljšave.

Ljudi panika grabi vse pogosteje in notranje neravnovesje se odraža v vseh anomalijah duha, ki smo jim priča. Negativnemu govoru se pridružujejo slabe misli, slabim mislim pa navade in razvade. In tako se znajdemo v situaciji, ko se kognitivna, emotivna in psihična bolečina razraščajo med ljudmi. In seveda to negotovost občutimo vsi, notranje stiske, ki se razraščajo, pa pogrezajo prepade.

Kaj lahko torej storimo?

Zagotovo je ključnega pomena, da se ovemo, da se situacija preveša v razreševanje. Ocene, da se pandemija zaključuje, prinašajo olajšanje. In vsak od nas je v tem procesu zapiranja držav zorel in dozorel v spoznanjih. Vaša hči je bila priča edinstvenemu dogodku. Otrokom lahko določena travmatična stanja razložimo s pomočjo prispodob in ko prepoznajo, da se dogodki zgodijo, a tudi zaključijo, prenehajo, občutijo večjo varnost. Tako kot se sami spreminjajo in odraščajo, se prav tako spreminja okolica.

Pandemija je bila sicer velika preizkušnja, a zavedajte se, da nas bo pomlad, ki prihaja, razveselila v marsičem. In tu lahko otrokom najintenzivneje pomagamo tako, da se veselijo malih sreč in srečic, kot so sprehodi po naravi ali raziskovanje sveta in vesolja s pomočjo knjig in ostalih virtualnih pripomočkov. Prav tako pripomore, da se urimo v vedrini. Da smo prijazni s seboj in okolico do najvišje možne meje. In ko verjamemo v pozitivno in se zanj trudimo, nas le to obišče. Nasprotno pa zaskrbljenost stre dobro, ki nas išče.