Vso pravico imate, da svobodno razpolagate z nepremičnino

Spoštovani, 

bo kar držalo, da včasih človeku darilo predstavlja bolj breme, kot pa ugodnost.

A poglejva, kaj v vašem primeru pravijo paragrafi. V vprašanju sicer navajate, da bi želeli, da mama vaš delež (družinsko zemljišče) podari komu drugemu v zameno za urejanje površin, vendar pa morate vedeti, da ste s tem, ko ste darilno pogodbo tudi podpisali (in se verjetno tudi vpisali v zemljiško knjigo) postali polnopravni lastnik podarjene nepremičnine.

Ker je darilna pogodba neodplačen pravni posel, se v njej tudi niste mogli zavezati, da boste v zameno za podarjeno nepremičnino mami nudili določene storitve (kot je to denimo v primeru pogodbe o dosmrtnem preživljanju).

Glede na to, da ste zdaj vi lastnik podarjene nepremičnine, imate vso pravico, da tudi svobodno razpolagate z njo (jo prodate, podarite, daste v najem ipd.). Glede na to, da nimate niti volje niti želje, da bi se ukvarjali s podarjeno nepremičnino, bi bila iz pravnega vidika to tudi najboljša možnost.

Ostane le še moralni problem – in sicer dejstvo, da bi bila mama zaradi takega pravnega posla verjetno razočarana, užaljena, ker je pričakovala, da boste vi tisti, ki boste urejali in obdelovali podarjeno zemljišče.

Zato vam priporočam, da še preden se lotite morebitne prodaje ali dajanja zemljišča v najem, mami povsem človeško obrazložite, da ste ji sicer hvaležni, da vam je podarila omenjeno zemljišče, da pa imate svoje delo in družino, ki vam jemlje preveč časa, da bi se lahko ukvarjali še z njim.

Če je gospa mama razumska, bo to sprejela. Ob tem ji lahko namignete, da lahko tudi sama najde nekoga, za katerega meni, da bi bil kos urejanju in obdelovanju zemljišča, pa boste z njim podpisali ustrezni pravni posel.