Najboljša rešitev bi bila pogodba o dosmrtnem preživljanju

Zahvaljujem se vam za postavljeno vprašanje. Iskreno rečeno, v praksi dobivam več vprašanj v povezavi z neodgovornimi in v pijačo zaljubljenimi moškimi, a vaš primer dokazuje, da spol tu sploh ne igra nobene vloge.

Obnašanje sinove partnerice ni le skrajno neodgovorno, ampak tudi moralno nadvse sporno. V okoliščinah, ko je sin zbolel za težko boleznijo in, ko bi še zlasti hčerka potrebovala močno podporo matere, se gospa potika po gostilnah in žurira, verjetno zato, ker se ni zmožna zrelo soočiti s problemi, ki jih prinaša življenje.

Pravno gledano so zadeve kar delikatne, upoštevajoč dejstvo, da je partnerica po vašem sinu nujna dedinja, a rešitve vendarle obstajajo. Ena izmed možnost bi bila, da bi sin partnerico razdedinil – oporočitelj lahko namreč razdedini dediča, ki ima pravico do nujnega deleža, če se je ta vdal brezdelju ali nepoštenemu življenju. V tem primeru bi moral sin to razdedinjenje nedvoumno izraziti v oporoki in navesti tudi razlog zanj. Pomembno je, da je tak razlog podan tako v času, ko je oporoka napravljena, pa tudi takrat, ko je oporočitelj umrl.

Upoštevajoč zgornje pogoje, bi razdedinjenje v vašem primeru lahko vsebovalo kar nekaj zank. Predvsem bi bilo treba dokazati, da se je hčerka vdala bodisi brezdelju, bodisi nepoštenemu življenju. Ker je partnerica v službi, bi lahko razlog brezdelja uspešno izpodbijala, kar pomeni, da bi bilo treba dokazati njeno nepošteno življenje. To pa je kar raztegljiv pojem. Poleg tega bi moralo brezdelje ali nepošteno življenje obstajati tudi takrat, ko bi oporočitelj umrl, kar pa je seveda vprašljivo.

Boljša rešitev bi bila, da bi sin z določeno osebo sklenil pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Ker gre v tem primeru za odplačno pogodbo, ta ne vpliva na nujni delež, kar pomeni, da bi lahko preživljalec (tisti, ki bi sina preživljal) postal lastnik vsega premoženja, ki bi bilo predmet take pogodbe.