Slaba samopodoba hromi

Strinjam se s tem, kar vam je povedal pedagog, bivši šef vaše hčerke. Slaba samopodoba pomembno zaznamuje življenjsko pot posamezne osebe. Prav to se dogaja vaši hčerki. Slaba samopodoba jo hromi, da ne more pokazati svojega znanja, spretnosti in razviti svojih talentov. Živi v stalnem strahu, da bo naredila kaj narobe oziroma premalo dobro, ker se počuti nesposobno. Si predstavljate, kakšno strašno breme je to? Tako kot pravi vaš znanec, je hčerka ujeta v začarani krog negativnih predstav o sebi.

Z osebnostnim razvojem in psihoterapijo se slaba samopodoba lahko izboljša. Seveda pa gre za dolgotrajen proces. Ničesar niste napisali o svoji družini, kakšni so odnosi med družinskimi člani, kako se razumeta sestri med seboj. Za razvoj dobre samopodobe je zelo pomemben odnos staršev do otroka, in to že v najnežnejšem obdobju. Kasneje, v puberteti prevlada vpliv vrstnikov. Dogaja se, da starši z neustreznim ravnanjem prispevajo k slabi samopodobi. V družinah, kjer sta dva otroka ali več, jih radi primerjajo med seboj in dajejo uspešnejše za zgled manj uspešnim. To je huda vzgojna napaka. Vsak otrok v družini je poseben in enkraten. Kot takega naj bi ga starši tudi obravnavali. Poiskali naj bi njegova močna področja in ga spodbujali pri tistih dejavnostih, kjer je lahko uspešen. Starši so mi že večkrat rekli, da se vedejo enako do vseh otrok, ker mislijo, da je tako pravilno. Pri tem pa se motijo, ker ne upoštevajo osebnostnih razlik. Vsakega otroka v družini je treba pozitivno motivirati in ga ne primerjati z brati ali sestrami, temveč vrednotiti njegov osebni napredek. Napisali ste, da ste imeli z mlajšo hčerko vedno težave, starejša pa je bila uspešna.

Vprašajte se, koliko sta, morebiti z možem, odgovorna za slabo samopodobo mlajše hčerke. Ali sta ji pokazala dovolj ljubezni, da se je kot otrok počutila sprejeto in ljubljeno? Ali je dobila dovolj pohval in potrditve, da jo imata rada, zato ker je vajina hčerka? Otroci, ki jih doma pogosto kritizirajo, ki se ne čutijo pri starših toplo sprejetih, ki jih stalno primerjajo z drugimi in kjer jih imajo radi le, če so odličnjaki, imajo vse možnosti, da razvijejo slabo samopodobo. Razmislite, ali se je kaj takega dogajalo tudi pri vas. Ne obtožujem vas in ne trdim, da je tako, ker ne vem, o tem niste napisali ničesar.

Vsekakor vaša hčerka nujno potrebuje strokovno pomoč. Glede na okoliščine bi se mi zdelo primerno, da tudi vidva z možem skupaj z njo obiščeta terapevta. Hčerka potrebuje vajino oporo in ljubezen. Vse starše bi opozorila, če opazijo pri svojem otroku, da ima težave s samopodobo, da se z njim pogovorite, in če je treba, poiščete strokovno pomoč.