Poseg v osebne podatke ni dopusten

Službeni računalnik kot tak sicer je delovno sredstvo, vendar pa veljavna zakonodaja dopušča njegovo uporabo tudi v zasebne namene, če je to v razumni meri.

Na podlagi zgodovine vašega spletnega iskanja lahko delodajalec ugotovi vaše interese in podatke iz zasebnega življenja, zato tak vpogled pomeni nedopusten poseg v vaše osebne podatke.

Delodajalec torej ne sme nadzorovati zgodovine spletnega iskanja. Če bi vas želel odvrniti od pregleda določenih spletnih vsebin, bi moral prej vzpostaviti ustrezne blokade, ki bi dostop generalno omejile oziroma onemogočile.

Delodajalec lahko vaša elektronska sporočila pregleda le, če vi v to privolite. Stališče informacijskega pooblaščenca je, da je delodajalcu vpogled v elektronsko pošto zaposlenega brez njegove privolitve dopuščen le izjemoma, in sicer le na ravni prometnih podatkov, tj. podatkov o pošiljatelju, o datumu in o »zadevi« elektronskega sporočila, ne pa tudi na ravni vsebine sporočila.

Vpogled v vsebino je dopusten samo na podlagi odredbe sodišča, saj gre v tem primeru za invaziven poseg v delavčevo zasebnost, ki ni sorazmeren z delodajalčevim interesom izvajati učinkovit nadzor nad delovnim procesom.