Sorodniki ne smejo biti priče pisne oporoke

Ne, žal to ne bo šlo. Pri pisni oporoki pred pričami ne morejo biti priče osebe, ki so v določeni sorodstveni izjavi z oporočiteljem. To pa so oporočiteljevi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegovi predniki in posvojitelji, njegovi sorodniki v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, zakonci vseh teh oseb in zakonec oporočitelja.

Priče pri pisni oporoki prav tako ne morejo biti polnoletne osebe, ki jim je vzeta poslovna sposobnost, in tiste priče, ki ne znajo brati in pisati.

Tako pravilo je uveljavljeno zaradi morebitne pristranskosti sorodnikov, ki bi lahko vplivale na to, da vsebina oporoke ni bi bila taka, kot bi si oporočitelj želel, oziroma v drugem primeru zaradi verodostojnosti prič. 

Priporočam vam, da se sami nekoliko angažirate in zaprosite kakšnega vajinega prijatelja, znanca ali podobno, da bi bil priča pri taki oporoki. Očetu pa pojasnite, da gre zgolj za formalni postopek, ki ga zahteva zakon, da ne bo imel glede tega kakšnih neutemeljenih strahov.