Ne nasedajte

Draga bralka,

vaše pismo ponuja vsaj dve pomembni iztočnici za današnji odgovor. Prva je povezana z zaščito vaše osebne integritete, ki je bila znatno kršena, ker nekdo pozna številko vašega telefona, starost vaših otrok in je še predrzno prepričan, da boste pri tako pomembni zadevi, kot je zdravje vaših otrok, nasedli. Hvaležna sem vam za to obvestilo, kajti na tako dejanje moramo gledati kar se da resno in kritično. Naj bo to obvestilo vsem, da ne bomo nasedali. Drugo iztočnico mi je ponudilo vaše vprašanje, kaj imamo od takega genetskega testiranja.

V praksi uporabljamo več kot 600 testov, ki poleg redkih dednih bolezni kažejo tudi nagnjenje za razvoj pogostih kroničnih bolezni. Možno je, da sprememba enega gena povzroči bolezen, in način našega življenja ne more v nobenem pogledu vplivati na to. Navadno te bolezni odkrijemo že zelo zgodaj po rojstvu in jih z genetskimi testi samo potrdimo. Test je tako pomemben v genetskih posvetovalnicah pri odločitvah o potomcih. Cistična fibroza je primer take bolezni. Druga skupina genetskih testov pa odkriva nagnjenje k boleznim, ki jih v razvitem svetu poznamo kot civilizacijske bolezni ali kronične nenalezljive bolezni. Sem spadajo bolezni srca in ožilja in nekatere druge. Ker jih lahko preprečimo z zdravim načinom življenja, je preprosteje, da smo telesno čim bolj aktivni, se prehranjujemo z doma pridelano hrano brez umetnih škropiv, ne kadimo in le zmerno uživamo alkohol. Zato osebe z enako genetsko okvaro različno obolevajo.

Tudi pri rakavih obolenjih so nekateri geni, ki povečujejo verjetnost obolevnosti. Sem spadajo geni, povezani z rakom dojke in jajčnikov, rakom debelega črevesa in danke in še nekateri. Enako kot pri srčno-žilnih boleznih velja tudi tukaj. Če imate gen, še ne pomeni, da boste tudi zboleli. Če pa vas skrbi, se lahko obrnete na Onkološki inštitut Ljubljana, na ambulanto za onkološko svetovanje. Obstajajo mednarodno sprejeti kriteriji za pregled in svetovanje. Če tem kriterijem ne ustrezate, pa se seveda glede na vedno širšo ponudbo lahko tudi sami odločite za testiranje, vendar je tu vaše vprašanje: kako bi vam takšno genetsko svetovanje pomagalo, če na razvoj bolezni poleg čudnega gena vpliva še toliko drugih stvari.