Izjavo lahko prekličete

V skladu z uredbo o delovnem času v organih državne uprave se sme delavcem nadurno delo odrediti pod pogoji, ki so določeni v zakonu o delovnih razmerjih.

Nadurno delo v tem primeru odredi predstojnik ali vodja notranje organizacijske enote kot neposredno nadrejeni v pisni obliki praviloma vnaprej.

Če zaradi narave dela oziroma nujnosti naloge to ni možno, se lahko nadurno delo odredi tudi ustno, pisna odreditev pa se izda pozneje, najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.

Nadurno delo se v skladu z ZDR-1 sicer lahko odredi v primerih izjemoma povečanega obsega dela, če je potrebno nadaljevanje delovnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi, če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela, če je treba, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa in v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih.

Vendar pa za starejše delavce (starejše od 55 let, med katere spadate tudi vi) velja posebna ureditev (zaščita). Takim delavcem namreč delodajalec brez njihovega soglasja ne sme naložiti nadurnega dela.

Podpisali ste izjavo, da se strinjate z opravljanjem nadurnega dela, zato je bila določitev nadurnega dela zakonita, vendar pa lahko tako izjavo tudi prekličete. Preklic bi namreč pomenil, da vaše soglasje ne obstaja več, in v tem primeru bi se vzpostavila zaščita iz zakona o delovnih razmerjih, ki vam omogoča odklonitev opravljanja nadurnega dela.