Če se vas želijo znebiti, se bodo morali »potruditi«

»All good is hard. All evil is easy. Dying, losing, cheating and mediocrity is easy.« Torej: »Vse dobro je težko, vse zlobno je lahko. Umirati, izgubljati, varati in biti povprečen je lahko.« Scott Alexander, uspešen ameriški pisatelj in producent.

Vsi vemo, da je Slovenija raj za povprečneže. Natančen odgovor, zakaj je tako, bi lahko podali psihologi in sociologi, nedvomno pa gre razloge iskati tudi v slovenski majhnosti in egalitarni tradiciji, ki je nedvomno povezana tudi s socialistično preteklostjo in obrambnim mehanizmom, ki se je v zgodovini sprožal zaradi pogostih ozemeljskih teženj večjih narodov do Slovenije.

Posledica vsega tega je, da je v številnih porah slovenske družbe še vedno uveljavljen prastrah pred inovativnimi in izstopajočimi posamezniki, ki na celotno družbeno skupnost in državo deluje izrazito škodljivo in neproduktivno.

Naj razčistiva s pravnim delom vašega vprašanja: odpoved delovnega razmerja zaradi nesposobnosti, »ker ne sledite politiki podjetja«, ne bo šla skozi.

Če se vas bo direktor želel znebiti, se bo moral precej bolj »potruditi«.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 89. členu namreč določa, da lahko delodajalec delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, vendar pa v vašem primeru nikakor ne gre za nesposobnost v delovnopravnem smislu (seveda tudi sicer ne), kar potrjuje tudi sodna praksa: pri presoji nesposobnosti je namreč bistvena premajhna zmožnost delavca za pravočasno, strokovno in kvalitetno opravljanje dela. Vam pa očitajo, da »ne sledite politiki podjetja«.

Morda bi delodajalcu uspelo s krivdnim odpovednim razlogom, in sicer z utemeljitvijo, da kršite pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, vendar pa bi moral konkretno dokazati, da ste s svojimi praksami, ki jih omenjate, dejansko kršili te pogodbene (v skladu z vašo pogodbo o zaposlitvi) ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, kar bi bila, glede na zapisano, spet težavna naloga.

In še moj nasvet glede vašega nadaljevanja dela v omenjenem podjetju: priporočam vam, da nespodbudno delovno okolje čim prej zapustite, a bodite pozorni, kako boste to storili: če se boste dogovorili za sporazumno odpoved delovnega razmerja, morate vedeti, da vam odpravnina ne pripada. Drugače je, če bi vi podali izredno odpoved delovnega razmerja zaradi mobinga – če bi se izkazalo, da je mobing dejansko obstajal, bi bili namreč upravičeni tudi do odpravnine.