Taktika igranja z ognjem se pogosto ne izplača

Najnovejše študije uglednih znanstvenikov v ZDA in Kanadi dokazujejo, da so etično sprijeni ljudje posebna vrsta psihopatov, da z njihovimi možgani preprosto ni vse v redu. Niso sicer »nori«, kot rečemo – tako da v družbi ne morejo funkcionirati – so pa družbi nevarni. Potrebni bi bili temeljite psihološke/psihiatrične obdelave. Če dodamo še pogosto nikakršno vzgojo v njihovih primarnih okoljih (intelektualno inferiorni in moralno nezreli starši), dobimo take vrste ljudi, ki jih opisujete v vprašanju.

Upajmo le, da bo stroka, ki je na tem področju zelo zelo konservativna, to patologijo kmalu tudi uradno prepoznala. Do tedaj pa nam ostaja le zanašanje na lastno intuicijo prepoznavanja nevarnih poslovnih partnerjev oz. sodelavcev.

Pravno gledano lahko vsak zavrne račun. Povsem drugo vprašanje pa je, ali to stori utemeljeno (z dokazi) ali neutemeljeno (z namenom zavlačevanja plačila ali pa z namenom neplačila, brez dokazov oziroma s šibkimi dokazi).

Neplačilo računa v številnih primerih potegne za sabo izvršilne ali pravdne postopke, v nekaterih primerih pa celo kazenske postopke (tu je treba neplačniku dokazati namen neplačila, kar je nekoliko težavneje).

V vašem primeru so argumenti naročnika/dolžnika zelo šibki in prozorni in skoraj prepričan sem, da na sodišču ne bi zdržali. Dodaten argument v vaš plus je dejstvo, da je naročnik naletel na težavo v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, kar seveda ni vaš problem. V tem primeru bi se lahko plačilu izognil le, če bi v naročilnici (ali eventuelno v pogodbi) izrecno navedel, da je plačilo storitve odvisno od pridobitve gradbenega dovoljenja, česar pa, kot kaže, ni storil. Očitno dolžnik meni, da si pri vas lahko privošči igranje z ognjem, verjetno ker ste še mladi in neizkušeni na tem področju. Takšna taktika pa se pogosto ne izplača.

Poglejmo si še pravno relevantna dejstva: imate veljavno naročilnico naročnika, naročeni projekt ste izdelali v roku in pretežno po željah naročnika, kar dokazuje njegova izjava, da ste s projektom »že blizu končne variante«. Pravite, da ste veliko komunicirali po elektronski pošti, zato verjamem, da imate vse njegove izjave, tudi to zadnjo, evidentirane. Svetujem vam, da jih skrbno hranite za dokazne namene za potrebe morebitnega kasnejšega pravdnega postopka.

Tudi če naročnik ne bi bil v celoti zadovoljen z izdelanim projektom, je njegova dolžnost, da ga v relativno kratkem roku po njegovi izdelavi oz. dobavi graja v smislu stvarnih napak. Če tega ne stori, izgubi možnost uveljavljanja teh (očitnih) stvarnih napak. Pa tudi če ga graja, lahko zato zavrne plačilo le za tisti del računa, ki ustreza grajanemu dela projekta, nikakor pa ne plačila za celotni račun.

Kasnejše zavračanje računa je posledično brezpredmetno.

Svetujem vam, da poiščete pravno pomoč. V Sloveniji obstaja tudi brezplačna pravna pomoč, ki pa ni dosegljiva vsakomur. Ko/če boste obiskali pravne strokovnjake, od njih zahtevajte, naj vam že pred začetkom sodelovanja sporočijo, koliko boste morali plačati za njihove storitve.