Zahtevate lahko razveljavitev oporoke

Bo kar držalo, da so oporoke, ki so jih napisali priletni gospodje v korist več desetletij mlajših partneric sumljive že na prvi pogled, še posebej, če obstajajo tudi ostali dediči, ki bi lahko podedovali njihovo (precej veliko) premoženje. Mnogih takih partneric se je oprijel nekoliko posmehljivi izraz »sponzoriranke« in to ne kar tjavendan.

Dediči imate v takih primerih sicer na voljo zahtevo po razveljavitvi take oporoke, a opozarjam, da gre tu za kar zahteven postopek.

Zakon sicer določa, da je oporoka, ki je bila napisana pod vplivom različnih pritiskov, med katere štejejo grožnja, sila in zvijača, neveljavna. Bistveno je torej, da boste morali dediči dokazati nedopusten pritisk s strani partnerice. To bi denimo lahko bilo njeno izsiljevanje, v smislu, da bo očeta zapustila, če premoženja ne bo zapustil njej, ali pa njeno obrekovanje vas, dedičev. V teh primerih obstaja precej velika možnost, da boste z razveljavitvijo oporoke tudi uspeli. 

V takem primeru boste morali dediči zahtevati razveljavitev oporoke v roku enega leta od dneva, ko ste izvedeli za razlog neveljavnosti (torej za njeno nepošteno ravnanje). Ta rok začne teči od dneva razglasitve oporoke. Proti nepošteni osebi pa se lahko zahteva razveljavitev oporoke še celo dvajset let od njene razglasitve.