S specialistom za stečajno pravo vsaj do dela dolga

»I'm happy to tell you that my debt is retired. That happened because I got a good financial adviser. Torej: Srečna sem, da vam lahko povem, da se je moj dolg upokojil. To se je zgodilo, ker sem dobila dobrega finančnega svetovalca.« To so besede Lise Caputo, nekdanje podpredsednice oddelka za marketing banke Citigroup.

Ne bom vam solil pameti, kaj bi bilo, če bi bilo, saj to verjetno sami najbolje veste. A ne glede na vse pomanjkljivosti osebnega stečaja je treba priznati, da je bil uveden dobronamerno, predvsem za zaščito številnih prezadolženih posameznikov in podjetnikov, ki so se v nekem obdobju poslovanja znašli v začaranem dolžniškem krogu.

To, da so ga začeli poleg njih (ki so v veliki večini) zlorabljati tudi številni tajkuni, pogrebniki podjetij, različne barabe in preostali družbeni plevel, je bilo seveda pričakovati, saj so ti že mentalno naravnani tako, da razmišljajo le o tem, kako »okrog prinesti« poslovne partnerje, sistem in sploh vsakogar, ki jim prekriža pot. Žal so pri tem neredko uspešni, saj institut osebnega stečaja še vedno vsebuje številne luknje, ki jim omogočajo, da spretno ogoljufajo svoje poslovne partnerje.

Seveda pa je dejstvo, da postopka osebnega stečaja in tudi številnih drugih postopkov, ki so povezani z mehanizmi za izterjavo oziroma za saniranje prezadolženih subjektov, sploh ne bi bilo treba uvesti, če bi v Sloveniji podedovali malo manj balkanskega prevarantskega »know-how«.

Namen postopka osebnega stečaja je sicer v tem, da bi vsi upniki iz premoženja stečajnega dolžnika prejeli plačilo terjatev do stečajnega dolžnika hkrati, in sicer v enakih deležih. Žal pa se to zelo pogosto ne zgodi, predvsem zato, ker podjetniki v osebnem stečaju uspešno uveljavljajo odpust svojih obveznosti.

Če denimo dolžniku, ki je v osebnem stečaju, ne uspe odplačati vseh obveznosti, ima možnost, da na sodišče, ki vodi postopek, pred zaključkom osebnega stečaja vloži prošnjo za odpust obveznosti. Običajno tak predlog dolžniki vložijo hkrati s predlogom za začetek osebnega stečaja.

Posledica odobritve odpusta obveznosti je, da se odpustijo vse obveznosti oziroma dolgovi dolžnika, ki so nastali do začetka osebnega stečaja, ne glede na to, ali so upniki svoje terjatve prijavili v stečajno maso ali ne.

Na prvi pogled se zdi, da se lahko dolžniki v osebnem stečaju s predlogom za odpust obveznosti elegantno znebijo svojih obveznosti do upnikov, a zakon vendarle vsebuje številne varovalke, tako v povezavi z zavrnitvijo predloga za odpust obveznosti kot tudi v povezavi z izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnikov.

Odpust obveznosti denimo ni mogoč, kadar se izkaže, da je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje ali zoper gospodarstvo, kot tudi ne, kadar se izkaže, da je zlorabil pravico do odpusta obveznosti (če iz ravnanj stečajnega dolžnika izhaja, da bi bil odpust obveznosti v nasprotju s samim namenom odpusta obveznosti).

Prav tako je mogoče izpodbijati dolžnikova pravna dejanja, ki jih je izvedel pred začetkom osebnega stečaja, denimo taka, s katerimi je premoženje prenesel na pravne osebe, v katerih je bil on (ali njegova povezana oseba – denimo žena, sin, hčerka) v času posla zastopnik.

Če želite dejavno vplivati na postopek osebnega stečaja nekdanjega poslovnega partnerja, vam vsekakor svetujem, da čim prej kontaktirate ustreznega pravnega strokovnjaka, specialista za stečajno pravo, ki vam bo opisal vse možnosti, ki jih morebiti še imate, da dobite vsaj del denarja, ki vam ga dolguje nekdanji poslovni partner.