Nihče ni nor, le vtis je takšen

Z izbiro partnerjev res nimate sreče in v tem smislu vam življenje ni bilo naklonjeno. Naklonilo pa vam je moč in sposobnost, da ste otroke vzgojili v uspešne ljudi. Verjamem, da vam ni bilo lahko, a dosegli ste veliko! Razlogov, da ste ponosni nase, imate dovolj.

Otroci so odrasli in so se, tako je razumeti iz vašega pisma, ločili od domačega gnezda. Za njimi je nastala praznina. Negativna izkušnja iz prve partnerske zveze vam je pustila globoke rane in vas najbrž zato novo partnerstvo najprej ni zanimalo. Ker pa ljudje potrebujemo ob sebi živo bitje, ki ga imamo radi in nam vrača ljubezen, ste verjetno začutili, da si želite ustvariti novo partnersko zvezo in zapolniti prazen dom.

Kot je razumeti iz vašega pisma, so za vami tri leta uspešnega partnerstva. Sedaj pa so nastopile težave. Imate partnerja, ki mu zveza z vami očitno ne daje dovolj občutkov varnosti in sprejetosti ter zato išče potrditve drugod. Mislim, da je težava v njegovi samopodobi in bi enako čutil v katerikoli drugi zvezi. Veliko mu pomeni, kaj si drugi mislijo o njem. Zato mora, enako kot vaš prvi partner, »skrbeti za svoj ugled«. Vzroke za to potrebo gre iskati v njegovi vzgoji in niso povezani z vami.

Druženje z natakarico mu daje upanje, da bo nadomestil prej omenjeni primanjkljaj občutka sprejetosti. Ta ženska mu namenja ravno pravšnjo mero pozornosti, s katero ona hrani lastno nečimrnost in njega hkrati ohranja kot stranko. Ker partner čuti, da je odnos z natakarico lahko nič več kot le popestritev njegovega čustvovanja, vam zagotavlja, da vas ne bo prevaral. Nikakor vas ne želi izgubiti. Kar pa še ne pomeni, da vam je brezpogojno zvest.

To, da vas moti njuno dopisovanje, je razumljivo in normalno. Da, ste ljubosumni, kar pa je naraven odziv na grožnjo, ki vam jo predstavlja neobičajno tesno druženje vašega partnerja in druge ženske. Zaradi tega ne imejte občutkov krivde. To je vaša pravica.

Da se partner ne ozira na vašo stisko, ni dobro. Če bi vas zares spoštoval - česar ni zmožen - bi se odrekel dopisovanju z natakarico in se ne bi oziral na to, kaj si drugi mislijo o njem. Pravzaprav bi si s takšnim dejanjem pridobil spoštovanje. Ljudje, ki so pokončni in ne odstopajo od stališč, ki so priznana kot obče družbene vrednote, med katere sodi tudi spoštovanje čustvovanja soljudi, so v družbi visoko cenjeni.

Še komentar glede dopisovanja z nasprotnim spolom (predpostavka je, da gre za dopisovanje erotične narave). Morda drži, da 80 odstotkov ljudi v partnerskih zvezah vzdržuje takšno dopisovanje. Vendar, če se vam to zdi čudno, se vam zaradi tega ni treba sekirati. To je le znamenje, da 80 odstotkov zvez ni (dovolj) uspešnih. Partnerji v teh zvezah pač ne zmorejo ali ne znajo poskrbeti za potrebe drug drugega. Tu nihče ni nor, nora se nam lahko zdijo le posamezna dejanja, kakršno je tudi pošiljanje slike vagine med vašim partnerjem in tisto natakarico.