Smo to, v kar usmerjamo svojo pozornost

Draga ga. Eva, 

seveda je naš fokus, ki ga v življenju usmerjamo, odločilen. Najsi gre za osebno ali poslovno življenje, so naše odločitve posledica notranje vednosti in vseh kompetenc in znanj, s katerimi razpolagamo. Če smo prepričani, da obstaja le tisto, kar vidimo z očmi, sledimo in iščemo le vidne oblike. Če nismo razvili subtilnosti in sposobnosti za čudenje, postanemo okosteneli. In razumevanje vašega partnerja deluje dokaj ozko in njegov odnos do vas je kot odnos uporabnika do neke materialne dobrine: osebnega računalnika, avtomobila, oblačil in podobnega. Vse omenjeno lahko kupimo, preoblikujemo, zamenjamo, ponovno uporabimo…. A vi niste stvar. 

Prepoznajte, da nam ljudje okrog nas pravzaprav z odnosom, ki ga imajo do soljudi in okolice, o sebi povedo največ. Prav tako pa vi s tem, da ste ob nekom, ki vas ne sprejema, kažete lastno sposobnost samovrednotenja. Zakaj nekdo vztraja v vezi, kjer se ne more razvijati? Včasih se ljudje ujamejo v pasti prve zaljubljenosti, naivnosti, materialne ujetosti ali potomstva. A vi ste svobodni, mladi in zaenkrat še neodvisni. Telesna teža ali zunanji videz kažeta le vrh ledene gore. Kaj je zares lepo, vedo povedati številni antropologi ali estetski kirurgi. Seveda pa je potrebno vselej iskati ravnovesje: preobilna teža ali prevelika shujšanost nista uravnoteženi in sam indeks telesne mase vam pokaže, kje ste v tem trenutku. 

Velja pa, da s svojim videzom urejenosti ali na primer zanemarjenosti kažemo, ali cenimo lastno telo in človeka, s katerim smo v stiku. Osebna higiena, urejenost in sproščenost so prav tako del lepote kot so bolj objektivni kazalniki, ki se kažejo v klasičnih definicijah lepega, npr. v harmoniji obraznih potez. Verjetno pa velja, da je velik okras človeka prijetnost, nasmeh in dobronamernost. In notranji svet ali vse tisto, kar je očem nevidno, odloča o domala vsem. Četudi imamo sem in tja preveč kilogramov ali težave s samopodobo zaradi vzrokov drugačne nravi, nas notranja melodija ali notranji svet občutkov lahko dvigne v svetove visoke motivacije, kjer iz slabih pogojev naredimo čudeže. 

Svetujem vam, da pričnete raziskovati življenje in predvsem opazovati odnose med moškimi in ženskami. In več kot boste opazili, bolj boste poglabljali zdrav odnos do sebe. In zdrav odnos do sebe tlakuje pot vsem dobrim sodelovanjem in medosebnim transakcijam, kjer je partnersko erotični odnos le eden od mnogih, a velikokrat najpomembnejših odnosov, ki jih gradimo. Srečno!