Ste v razmerju s čustvenim invalidom

Razumem vaše razočaranje. Verjetno imate malo izkušenj s fanti pa tudi z ljudmi na splošno, sicer bi že opazili, da moški, kot je vaš fant, niso nobena redkost. Tudi precej žensk s podobnimi lastnostmi poznam, da ne bom pristranska. Čustveno invalidne, hladne, zavrte, nerazvite ljudi boste srečali vsepovsod, če se boste le malo ozrli naokoli. Nekateri skrivajo svoj primanjkljaj za naučeno prijaznostjo in vljudnostjo. To jim lahko uspeva le v bolj površnih medosebnih odnosih, z znanci, sosedi, sodelavci ali s podrejenimi, pa še tedaj se včasih izdajo. V odnosih z najbližjimi, v družini, kot partnerji in starši pa odpovedo.

Prepoznamo jih po dejanjih. Po vseh tistih odzivih, ki jih od ljubečih oseb pričakujemo, a se nikoli ne zgodijo. Bistrejši in verbalno sposobnejši so polni lepih besed in obljub, ki pa ne zaživijo. Včasih poskušajo z darovanjem materialnih dobrin nadomestiti čustveni primanjkljaj. Morda ste mislili, da jih med izobraženci in uspešnimi ljudmi ni, a ste se zmotili. Tisto, česar jim primanjkuje, je čustvena inteligenca. Na kratko lahko rečemo, da je to razvita sposobnost, ki nam omogoča, da prepoznavamo svoja čustva in čustva soljudi, da znamo z njimi ustrezno ravnati, tako, kot je dobro za nas in naše bližnje, in da s svojim ravnanjem ne škodimo drugim. Oseba z razvito čustveno inteligenco je do drugih empatična, torej se zmore vživeti v občutja drugih in to tudi pokazati s sočutjem. Ob tem obdrži zdravo čustveno distanco.

Bo že držalo, da je nekaj narobe tudi z vami, če ste se zbližali z moškim, ki vas s svojim vedenjem tako ponižuje. Dejstvo je, da imate slabo samopodobo in pomanjkljiv občutek lastne vrednosti. Dekle, ki spoštuje sebe, bi tak osebek moškega spola odpikala že po prvem zmenku. Vi pa ste že tri mesece v odnosu s popolnim čustvenim invalidom. Prav lepo ste ga opisali. Nezmožen je dajati in sprejemati ljubezen. Vi pa si želite pozornosti, sprejetosti, potrditve, nežnosti, bližine, pripadnosti in še vsega, kar ljubezen je. Ne more vam dati tistega, česar sam nima. Verjetno tudi v svoji primarni družini ni bil deležen dovolj starševske ljubezni, da bi se kot čustveno bitje lahko razvil. Upam, da boste to zvezo nemudoma končali. Poskusite malo bolje spoznati sebe in si pridobiti nekaj znanja o človekovi duševnosti, preden se boste odločili za novo zvezo. Potrudite se, da se vam neljuba izkušnja ne bo ponovila.