Biti v svojem telesu, ker je v njem vsa resnica, ni vedno lahko. Kako vi dojemate svoje?

Na steni v centru imamo napis: »Skrbi za svoje telo, je edino mesto, kjer moraš živeti.« Ne doživljam ga kot nekaj samoumevnega, temveč kot živ sistem, ki se sporazumeva z unikatnim jezikom – jezikom energije. Nedvomno v različnih obdobjih o svojem telesu razmišljamo drugače. Zrela ženska mora imeti prav takšen odnos do svojega telesa in v tem biti tudi vzor potomcem. Ne mislim, da mora težiti k idealom – sicer pa, kaj sploh so danes ideali?! – le naučiti se mora imeti rada svoje telo.

Telo je čudovit sistem, ki nas v vsakem trenutku želi zaščititi. Tudi moje pridobivanje teže je bila njegova obrambna reakcija, ščit, saj sem v tem obdobju življenja popolnoma izgubila sebe. 

Žensko in moško telo sta dva različna sistema. Kako zares drugačna sta?

No, razlike med njima so predmet raziskovanja. Različnostim se ne upremo celo ob čisto običajnem druženju, kar me vedno nasmeji. Toliko kot obstaja razlik med nami, toliko je tudi različnih mnenj. A če gremo malce globlje: beseda sex (spol) izhaja iz latinske besede secare, kar pomeni rezati, secirati. Se pravi nekaj, kar se deli. Če razumemo pomen, je jasno, da razlike med ženskami in moškimi morajo biti, so tiste, zaradi katerih človeštvo sploh preživi. In najdemo jih povsod. Največje se nanašajo na telesne razsežnosti. Denimo, moški so fizično bolje opremljeni za silo, laže pridobivajo mišično maso, imajo nižji bolečinski prag itn. O razlikah bi lahko govorila v nedogled, a vse so potrebne, da se med dvema ustvari ravnovesje in s tem celota. Moški in ženski princip sta dva sistema, ki se odlično dopolnjujeta. Eden je jin, torej je ustvarjalen, fluiden. Drugi je jang; odločen, trden, analitičen. Makronivo predstavljata ženska in moški, na mikronivoju pa se načeli delovanja združita v enem telesu. Čudovito je opazovati, katero prevlada. Pogosto me prav to ogledovanje vodi do prave slike počutja posameznika.Razložite, kaj spoznate?

Denimo, že po kretnji vidim, ali je nekdo zakrčen in mu manjka fluidnosti, ženske energije. Vzrok za večino težav in počutij leži globlje v našem telesu. Verjamem, da se vsaka misel, vsaka izkušnja zapiše v najgloblje sloje telesa. Manifestira se s kretnjo. Kretnja vedno pokaže, ali smo bolj v glavi ali srcu, ali smo odprti ali zaprti in kakšen odnos do telesa imamo. In kretnja lahko težave odpravi.

Ste kdaj čutili, da telo ne komunicira z vami? Namreč, velikokrat slišimo, da mu moramo samo prisluhniti.

Naše telo je veliko bolj inteligenten sistem, kot si lahko predstavljamo. Noben elektronski čip ni tako zmogljiv – začenši s srcem, ki ima specifično fizično obliko, a tudi zavest in vibracijo, s čimer oddaja energijo. S krčenjem in sproščanjem procesira informacije, proizvede približno 60-krat več električne energije kot možgani. V oddaljenosti enega metra okoli našega telesa pa je njegovo elektromagnetno polje 5000-krat močnejše od polja možganov. In prav srce je najprej povezano z našim dihom. Ta pa pove veliko o tem, kako živimo, se odzivamo, kako se počutimo, s kakšnimi težavami se spopadamo itn. Če bi znali že zgolj opazovati svoj dih, ne bi mogli prezreti toliko sporočil telesa, kot jih sicer.

Naši hormoni so edinstveni in nas določajo bolj kot prstni odtis. Skrbijo, da se celotni sistem odziva s prilagoditvami našemu notranjemu doživljanju in zunanjim vplivom. 

In kaj če zaradi vsega, kar mu počnemo, obmolkne?

Svojim vadečim na posvetu vsakič zastavim vprašanje, kako se počutijo. »Dobro,« je najpogostejši odgovor. Pa se velikokrat izkaže, da jih v resnici mučijo glavoboli, imajo boleče menstruacije, se ponoči zbujajo, jim niha krvni tlak, imajo leno prebavo, celo inkontinenco. Žalostno, da se nam vse to zdi povsem običajno. Ampak ni. Vse to so sporočila našega telesa, ki se vselej trudi ostati v ravnovesju. Telo vedno komunicira z nami, včasih tako tiho, da to težko prepoznamo. Glede na tempo življenja, ki ga živimo, mu moramo včasih priti naproti. To zahteva umirjenost, čutenje, pozornost itn.

Na naše zdravstveno stanje vplivajo hormoni oziroma procesi, ki jih uravnavajo, kajne?

Endokrini sistem poteka po centralni liniji telesa. Ne brez razloga. Tu so vsi glavni energijski centri in esencialni organi. Žlezni organi so kot dirigenti določenemu lokalnemu predelu, ki s svojo melodijo vplivajo na nevrološki sistem, ta pa na organe in mehka tkiva. Naši hormoni so edinstveni in nas določajo bolj kot prstni odtis. Skrbijo, da se celotni sistem odziva s prilagoditvami našemu notranjemu doživljanju in zunanjim vplivom.Drži, da na delovanje hormonov precej deluje gibanje?

Že Freud je dejal, da je anatomija naša usoda. Telo opisuje kot izjemno organiziran anatomski proces, ki misli, čuti in razmišlja znotraj organizma. Drža, položaj telesa in način gibanja ne definirajo le fizičnega stanja, temveč tudi naše psihično in čustveno stanje. Zato ni pomembno odstopanje v ščitnici ali adrenalnih žlezah. Pomemben je vzrok neuravnoteženosti. V praksi se pokaže, da imajo neuravnotežena stanja skupni imenovalec – toksičnost. Na toksičnost v vseh oblikah pa lahko bistveno delujemo z gibanjem. Največ toksinov iz organizma se da izločiti z učinkovitim dihanjem; več kot 70 odstotkov. Z blatom in uriniranjem okoli 10 odstotkov. Učinkovit dihalni sistem je tudi pogoj, da bo vlogo pri izločanju toksinov dobro opravil limfni sistem. Ta nima srca, ki poganja krvožilni sistem. Limfno srce so mišice. Predvsem mišice nog, ki se morajo krčiti v vertikalni poziciji (kjer je sila gravitacije nanje največja) ali pa v inverzni. Torej je gibanje bistveno za vzpostavitev sozvočja celotnega organizma na vseh ravneh – tudi hormonski. Je pa treba upoštevati svoje zmožnosti in trenutno počutje. S tem spet pridemo do vprašanja, ali znamo poslušati signale svojega telesa. Glede na hiter in stresen življenjski slog in preveliko mentalno angažiranost se stresni hormoniodzivajo s čezmernim izločanjem. Z gibalnega vidika bi morali izbirati bolj umirjeno in celostno fizično aktivnost.

Koncept je najbrž kratek, a pomenljiv: kaj je bistvo body tehnike?

Je mnogo več kot samo telovadba – je inteligenten sistem, ki ozavešča, uči in postavlja kakovostne temelje zdravega delovanja organizma. Na telo gleda kot celoto, v vseh njegovih dimenzijah, nivojih in strukturah. Body tehnika smiselno uči ljudi pravilnega gibanja, obenem pa trenutno stanje organizma izkorišča za to, da prek kretnje odkrije prave vzroke njihovega počutja. Njeno bistvo je brez dvoma v prilagajanju in obenem vplivanju na vse ravni našega obstoja.

Velik del življenja se nisem znala postaviti zase, tlačila sem občutke, negirala svojo intuicijo, se preobremenjevala in živela življenje, ki so ga narekovali drugi okrog mene. Zakaj? Da bi njim ustrezala.

Ko ste šli na svoje, petnajst let je od tega, na kaj ste se ozirali?

Ravno sem končala študij in kakšnih drugih obveznosti, razen ljubezni do športa, nisem imela. Želja po samostojnosti je v meni rasla vrsto let in ko se je pokazala priložnost, nisem omahovala, predvsem zato, ker je bila povezana s športom. Odločitev, da odprem franšizni studio body tehnike, sem sprejela impulzivno. Preprosto sem vedela, da je to tisto, kar želim početi. In če je to všeč meni in so moji nameni pomagati drugim iskreni, potem mi mora uspeti. To je bilo moje gonilo. Malenkost je k odločitvi prispeval tudi moj tedanji partner, s katerim naju zdaj druži le prekrasna enajstletna hči Anina.

Mejniki v rasti morajo biti trdni. Kako ste upravljali viharje, tudi čustvene, da ste sebe razvili tako, kot ste?

Spopasti sem se morala z marsikaterim strahom. Velik del življenja se nisem znala postaviti zase, tlačila sem občutke, negirala svojo intuicijo, se preobremenjevala in živela življenje, ki so ga narekovali drugi okrog mene. Zakaj? Da bi njim ustrezala. Telesna teža mi je nihala, oblika telesa se je znala spreminjati iz meseca v mesec, težave s popuščanjem medeničnih mišic so se najprej kazale v trenutkih, ko sem bila najmanj v stiku sama s sabo, ko sem bila globoko v sebi najbolj nezadovoljna. Šele kasneje, po porodu, so se pojavile v klasični obliki popuščanja ob kihanju, smehu in podobno.Telo vam je jasno kazalo, da ste v prevelikem psihofizičnem stresu?

Tako je. Vsaka faza pridobivanja teže ni bila posledica napačne prehrane niti ne napačnega gibanja. Telo je čudovit sistem, ki nas v vsakem trenutku želi zaščititi. Tudi moje pridobivanje teže je bila njegova obrambna reakcija, ščit, saj sem v tem obdobju življenja popolnoma izgubila sebe. Rešitev sem iskala v kretnji, celostni, obogateni z zvoki zdravilnih frekvenc in pulzatornim dihanjem. Tudi to je body tehnika. Telo se je začelo odzivati in spreminjati – jaz pa sem se s to spremembo ponovno našla. Imela sem tudi težave s koleni in jih uspešno popravila z body tehniko. Danes lahko rečem, da so bile vse te izkušnje in preizkušnje le priprava na to, da znake opazim na drugih in jim pomagam pri reševanju težav. Sem bolj praktičarka, ne teoretičarka. Zdravniški izvid je le eden od kazalnikov stanja, v katerem smo. Telesna drža, dihanje, način, kako izvedemo kretnjo, pa so tisti, ki pokažejo, kako delujemo čez dan in (ni)smo odmaknjeni od sebe.

Nikoli prej ni do mene prišlo toliko žensk in moških, ki bi kazali znake utrujenosti, izčrpanosti, primanjkljaj energije, vitalnosti kot zadnja leta. Boj za dosežki, dokazovanje, stres, sedeče delo itn. puščajo davek na telesu: najprej na energijski, nato organski in ne nazadnje na fizični ravni. 

Kaj tare sodobno žensko, kaj zaznavate pri svojem delu?

Dva obroča, ki sta zaradi biomehaničnih predispozicij in načina življenja najbolj toksična, sta prsni in medenični. Posledično je v teh predelih največ bolezni in težav. Med obema mišicama – pljučno in medenično – je treba vzbuditi pretok, izboljšati medsebojno komunikacijo in postaviti nove, zdrave temelje. Nikoli prej ni do mene prišlo toliko žensk in moških, ki bi kazali znake utrujenosti, izčrpanosti, primanjkljaj energije, vitalnosti kot zadnja leta. Boj za dosežki, dokazovanje, stres, sedeče delo itn. puščajo davek na telesu: najprej na energijski, nato organski in ne nazadnje na fizični ravni.

Lahko to razložite?

Energija je infrastruktura našega telesa. V organizem vstopa prek energijskih centrov (čaker) in se kaže v obliki notranje pulzacije. Na vse spremembe odreagirajo hormoni. Primer: drugi energijski center, ki je v liniji maternice in prostate, vpliva na delovanje živcev, ki oživčujejo organe v medenici, in na nadledvično žlezo. Sedenje, stres, slaba prebava izrazito slabo vplivajo na prekrvitev in energijsko pretočnost v tem predelu, kar lahko vodi do neplodnosti, depresivnih stanj, težav z uriniranjem, zmanjšane spolne sle itn. Ta predel je prav nad korensko čakro, torej je njuna soodvisnost zelo pomembna. Zato se je pomembno znati prizemljiti in v polnosti uporabljati pravilno funkcijo stopal. Rada rečem, da avtocesta potuje v obe smeri – energijska zaprtost in nepretočnost se bosta izrazili na našem počutju, dojemanju sebe in okolice. Vse to se kaže na telesni drži, največkrat v sključenosti. Ta bo vplivala na nepravilno delo notranjih organov, začenši z dihalno mišico. Samo vprašanje časa je, kdaj se bodo pokazale težave na fizični ravni.Inkontinenca, slaba prebava, nekakovosten spanec, težave z želodcem, zdrs maternice, slaba erektilna sposobnost, stalni prehladi – takšno je dejansko stanje sodobne ženske in moškega, poudarjate. Na katerih področjih, povezanih z zdravstvenim stanjem, je body tehnika učinkovita?

Pri vračanju v ravnovesje body tehnika izkoristi kretnjo kot začetni impulz. Posebno učinkovita se kaže pri reševanju težav s slabo držo, spuščenimi stopali in medeničnim popuščanjem. Razumeti je treba, da je denimo uhajanje urina povečini tudi le simptom, in ne sam po sebi vzrok. Nanj lahko vplivajo tudi nepravilna telesna drža, spuščena stopala, neravnovesje med absorbcijo in eliminacijo stresa in podobno. Napačno je prepričanje, da se inkontinenca pojavi s staranjem, kot je napačno prepričanje, da so keglove vaje primerna rešitev za vsako inkontinenčno stanje. Cilj in lepota body tehnike sta v razumevanju problematike posameznika. Ni težave, ki se je ne bi dalo vsaj izboljšati s pristopom, ki ga imamo, a mora biti tudi oseba ob inštruktorju pripravljena na korak. To je najbolj pomembno.