»Kritičen odnos mladih do vprašanj ekologije, zdravega načina življenja, strpnost do sočloveka, beguncev in drugih ranljivih skupin ... Prizadevam si, da mladi opazijo, kdaj se kršijo človekove pravice. Opaziti morajo, da aktivnosti v enem delu sveta vplivajo na življenje na vseh koncih sveta,« se zdi ključno Veri Granfol, ki na Osnovni šoli Gornja Radgona skoraj 40 let poučuje slovenščino, domovinsko in državljansko kulturo in etiko. 

Učencem želi biti v oporo in spodbudo. Jim prenašati znanje in spretnosti. Širiti humanizem. Izvabljati nasmeh na obraz tudi takrat, ko je naporno in hudo. V svojem poslanstvu najbolj uživa, ko daje in prejema občutek pripadnosti in sprejetosti, kajti vsakršna ignoranca je zanjo najhujša oblika nasilja. 

Skupaj z otroki uživa v energiji ustvarjalnosti. Z učenci se vključuje v različne projekte in raziskovalno delo. Izpostavlja projekt, ki so ga naslovili Bodi nežen, planet ti bo hvaležen. Želeli so opozoriti na problem onesnaževanja, kopičenja odpadkov, hitre mode – na odnos do okolja. Zato so skupaj z desetimi osmošolci vsak dan prišli v šolo v istih majicah in kavbojkah. Prali so konec tedna z malo vode, brez mehčalca, in če se je le dalo, sušili oblačila na prostem. Učence od prvega do devetega razreda so opozarjali na problematiko hitre mode, izkoriščanje delavcev in otrok, odnos do okolja. Vsak teden so se dobili pri uri globalnega utripa in širili svoje znanje, hkrati pa spregovorili o svojih izkušnjah. Vse bolj so se zavedali še drugih vrednot, kot so občutek pripadnosti, spoštovanje, odgovornost. 

Vera Granfol je ponosna na to, da je v učencih vzbudila občutek, da lahko vendarle pripomoremo k boljšemu svetu. Z malimi koraki. S širjenjem spoznanj na svoje najbližje, na novo okolje, v katero prihajajo. Člani njene projektne skupine so o svojem delu spregovorili za številne medije, tudi za nacionalno televizijo. K sebi jih je povabil takratni minister za okolje in prostor. Spoznali so jih v celotni Sloveniji. Njeno delo so opazili tudi v Društvu Humanitas in jo v letošnjem šolskem letu razglasili za najboljšo učiteljico globalnega učenja.