Delovnopravna zakonodaja vam zagotavlja prepoved diskriminacije

Lahko. Delovnopravna zakonodaja vam zagotavlja prepoved diskriminacije. Zakon (ZDR-1) namreč v 6. členu jasno določa, da mora delodajalec pri zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem času in odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaposlene obravnavati enako, ne glede na kakršne koli osebne okoliščine, kar seveda vključuje tudi spol.

Če kot zaposlena menite, da vam delodajalec ne zagotavlja enake obravnave pri plačilu za opravljeno delo, lahko od njega zahtevate, da vašo plačo izenači z drugimi.

Če ne bi sprejel vaše zahteve, imate več možnosti. Zaradi njegovega diskriminatornega ravnanja lahko zahtevate ustrezno odškodnino in jo uveljavljate pred sodiščem.

Poleg tega lahko podate izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, in to brez odpovednega roka, pri čemer ste upravičeni do ustrezne odpravnine, ob upoštevanju določenih pogojev pa tudi do ustreznega denarnega nadomestila za brezposelnost.

Delodajalčevo ravnanje pa lahko tudi prijavite tudi Inšpektoratu za delo RS, ki bo kot inšpekcijski organ delodajalcu kot kršitelju naložil ustrezno denarno sankcijo, če ugotovi kršitev.