Najdeno premoženje se bo razdelilo le med vas tri

Denarna sredstva v višini 10.000 evrov spadajo med tako imenovano pozneje najdeno premoženje. Zakon o dedovanju pa v zvezi s takim premoženjem določa, da v primeru, če se po pravnomočnosti sklepa o dedovanju najde premoženje, za katero se ob izdaji sklepa ni vedelo, da pripada zapuščini, potem sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, ampak razdeli to novo premoženje z novim sklepom in sicer na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju. Do tega premoženja ste torej še vedno upravičeni.

To premoženje se bo razdelilo le med vas tri, medtem ko hčerka do njega ni upravičena. Tudi sodna praksa je jasno izrekla, da se pozneje najdena zapuščina med dediče razdeli po obsegu in velikosti dednih deležev, ki so skladni z dedno pravnimi upravičenji, ugotovljenimi s pravnomočnim sklepom o dedovanju.

Ker se je hčerka odpovedala dedovanju, pa je ni mogoče šteti med dediče očetovega premoženja, vključno tistega premoženja, ki se je našlo po pravnomočnosti sklepa o dedovanju (torej denarna sredstva v višini 10.000 evrov).