Vaš položaj ni brezizhoden

V družinskih okoljih, v katerih so zdravi medčloveški odnosi, bi seveda lahko pričakovali, da vam bodo ob nesporno težki življenjski izkušnji z moževo boleznijo in invalidnostjo ter ob njegovi smrti priskočili njegovi sorodniki na pomoč, tako moralno kot materialno. Očitno te sreče niste imeli, kar pa nikakor še ne pomeni, da je vaš položaj brezizhoden. Nasprotno, prepričan sem, da v Sloveniji deluje veliko človekoljubnih organizacij, ki bi prisluhnile vašim težavam in vam tudi ponudile vsaj osnovno psihološko in materialno pomoč. Pobrskajte malo po spletu in presenečeni boste, koliko takih organizacij pri nas deluje. In prav je, da ste šli s svojo zgodbo v medije. Verjamem namreč, da se bo vaš primer dotaknil marsikoga in vam bo poskušal tako ali drugače priskočiti na pomoč.

Tudi pravno gledano vaš položaj ni tako slab. Do nujnega (in pod določenimi pogoji tudi do zakonitega, sicer večjega) deleža po možu ste sicer upravičeni, toda ne veva, ali je sploh imel kakšno premoženje, saj ste zapisali, da mu njegova mati (vaša tašča) ni hotela podariti stanovanja, ki je torej še vedno v njeni lasti. Če je imel še drugo premoženje, ste seveda kot dedinja prvega dednega reda upravičeni dedovati po njem zakoniti oziroma vsaj nujni delež. 

Kar zadeva vaše drugo vprašanje, ali vas lahko vržejo iz hiše, je odgovor odvisen od tega, na kakšni pravni osnovi prebivate v stanovanju, ki je v lasti tašče. Če prebivate v njem po najemni pogodbi, ga zasedate zakonito, a seveda le, dokler je najemodajalec ne odpove. Če pa v stanovanju prebivate brez pravnega naslova, se bojim, da ima tašča vse možnosti, da predlaga vašo izselitev. Seveda pa lahko od nje v vsakem primeru zahtevate, da vam povrne tisto, kar ste v letih, ko ste živeli v tem stanovanju, vanj vložili (bodisi denarno bodisi z delom), upoštevajoč zastaralne roke. 

Če bi tašča zahtevala, da se izselite, ji morate čim prej vročiti zahtevek o povrnitvi teh vlaganj – če se le da, za to angažirajte ustrezne pravne strokovnjake. Morda bo potem temeljiteje razmislila, ali naj res predlaga vašo izselitev iz stanovanja. Zanjo seveda niste dolžni skrbeti, razen če ste se za to zavezali s kakšno pogodbo (denimo o dosmrtnem preživljanju). Domnevam pa, da take pogodbe niste podpisali.