Upravičeni ste do povračila stroškov

Zahvaljujem se vam za zanimivo vprašanje.

Da, lahko zahtevate povračilo stroškov, saj je šlo v konkretnem primeru za nujne vzdrževalne ukrepe. Najemniki imate namreč pravico, da opravite v stanovanju tista popravila, ki so neodložljiva, da se zavaruje življenje ali zdravje stanovalcev, ali pa stanovanje in oprema v njem pred večjo škodo.

V takem primeru lahko od lastnika stanovanja zahtevate povračilo stroškov, ki so nastali zaradi takih popravil, pa tudi povrnitev škode, ki je nastala zaradi njegove opustitve, da stanovanje vzdržuje v takem stanju, ki vam zagotavlja njegovo normalno in varno rabo. Lastniku lahko predlagate, da vam stroške ali škodo plača v enkratnem znesku, lahko pa se dogovorite tudi, da zaradi škode, ki ste jo utrpeli, nekaj časa ne plačujete najemnine, ali pa lastniku plačate nižjo najemnino.