Sodišče lahko nadomesti soglasje lastnika

Lastnik je proti posegom v stanovanje     Od sodišča lahko zahtevata, da v nepravdnem postopku nadomesti lastnikovo soglasje, ker gre v vašem primeru za poseg, za katerega lastnik ne more odreči soglasja. 

Lastnik ne more odreči soglasja za posege, ki so v skladu s sodobnimi tehničnimi zahtevami ter so v osebnem interesu najemnika, ki poleg tega nosi stroške. Poseg sicer ne sme ogrožati interesa lastnika oziroma ostalih lastnikov v stavbi, s spremembo pa ne smejo biti povezane poškodbe skupnih delov ali zunanji videz. Za takšne posege se štejejo denimo posodobitve ali zahtevam gospodinjstva ustrezne rekonstrukcije vodovodnih, elektrovodnih, plinovodnih, ogrevalnih ali sanitarnih naprav, preureditve stanovanja, ki so namenjene zmanjšanju porabe energije ali povečanju funkcionalnosti, izboljšave, ki se subvencionirajo ali kreditirajo iz javnih sredstev, napeljave telefonskega priključka ali postavitev nujnih anten in drugih naprav za radijski in televizijski sprejem v skladu s stanjem tehnike, če priključek na obstoječo napravo ni možen. 

Ob tem imejte v mislih, da lahko lastnik pogojuje svoje soglasje s tem, da boste morali stanje v stanovanju ob njegovi vrnitvi vzpostaviti v prejšnje stanje ali da se boste morali odpovedati povrnitvi lastnega vlaganja, če gre za bistveno spremembo ali izboljšavo stanovanja.