Nič ni narobe, če kdaj sanjarite

To, kar se vam dogaja, ni nič nenavadnega, je značilno in prav pogosto v življenjskem obdobju, v katerem ste, torej v adolescenci. Za mladostnike pa tudi njihove starše je lahko precej burno in naporno. Včasih rečemo, da so ob odraščanju otrok na preizkušnji vsi medosebni odnosi v družini. Seveda pa adolescenco doživlja vsak drugače. Nekaterim notranji razvoj in spremembe, ki jih prinaša osebnostno dozorevanje, ne povzročajo večjih težav, so pa tudi mladostniki, ki se v odraslem svetu težko znajdejo in potrebujejo več opore in vodenja. Pa smo spet pri družini kot najpomembnejšem dejavniku, ki naj otroka pripravi na življenje v svetu odraslih.

Adolescenti imajo zelo dinamično notranje življenje, kar se pogosto kaže tudi na zunaj. Posameznik je podvržen močnim čustvom, ki so polna nasprotij in nepredvidljiva. Razpoloženje se mu hitro menja, okolje doživlja izjemno intenzivno in odpirajo se mu novi, še neznani pogledi na svet. Njegovo mišljenje se močno razvija v vseh dimenzijah, zastavljajo se mu vedno nova vprašanja, na katera išče odgovore. Oblikuje si samopodobo in identiteto. Vse te razvojne naloge adolescence so zelo zahtevne. Prav zato je potreba mladostnika po sprostitvi toliko večja. Pozitivne oblike sproščanja so najrazličnejši športi in interesne dejavnosti, s katerimi se mladi ukvarjajo, se ob tem sprostijo, občutijo zadovoljstvo, veselje, razvijajo svoje socialne veščine, se kreativno izražajo, torej vse tisto, kar človeka notranje bogati in izpolnjuje.

Pomembno področje razvoja v adolescenci je tudi spolnost. Mladi so bombardirani z informacijami o njej iz vseh medijev, žal pa so viri večinoma tako ali drugače prikrojeni. Pogosto obravnavajo spolnost le z vidika telesnega užitka in jo tako tudi popularizirajo. Piše se o zdravi spolnosti, žal pa se v tem kontekstu govori le o preprečevanju prenosa spolno prenosljivih bolezni in o preprečevanju nosečnosti. Pozablja pa se na pomen zdravega medosebnega odnosa med partnerjema, ki naj bi temeljil na spoštovanju in ljubezni. Tako je spolnost oropana svoje edinstvene človeške dimenzije ljubezni. Mladostniki imajo s čustvi ljubezni in spolnostjo pogosto težave in se težko znajdejo. Starši so marsikdaj v teh vprašanjih sami preveč nebogljeni, da bi lahko svojim otrokom posredovali ustrezna sporočila, mnogi pa se o teh stvareh sploh težko pogovarjajo. Sanjarjenje mladostnikov je povezano z njihovo potrebo po ljubezni, ki si jo želijo doživeti z dekletom ali fantom, v katerega so zaljubljeni. Ta oseba je lahko tudi imaginarna. Zavedajo se, da si ljubljeno osebo želijo tudi telesno, in o tem fantazirajo. V fantazijah je vse lepo in idealno, vsi si narišejo svojo pravljico in idealnega partnerja. Prav je, da lahko kdaj pa kdaj zbežijo v namišljeni svet, a le za kratek čas. Verjetno se nekaj takega dogaja tudi z vami. Nič ni narobe, če se včasih za kratek čas oddahnete v svojem sanjskem svetu. Zelo pomembno je, da zavestno živite v vsakodnevni realnosti in imate dejaven odnos do sebe in življenja. To pomeni, da izpolnjujete svoje vsakodnevne obveznosti, se družite z vrstniki in se ukvarjate z dejavnostmi, ki vas veselijo, morda športom, plesom, umetniškim izražanjem in drugim. Če je tako, potem je vse v redu.

Sanjarjenje je škodljivo, kadar posameznik zato, ker se predaja sanjarjenju, zanemarja svoje vsakodnevne obveznosti, se pasivizira, omeji čas druženja z vrstniki, opusti dejavnosti, ki so ga veselile. To pomeni, da beži iz realnega sveta, beži proč od sebe in življenja. Kadar je tako, potrebuje strokovno pomoč. Upam in želim, da je z vami vse v redu. Vprašanje, ki ste mi ga poslali, nakazuje, da ste razmišljajoče in kritično mlado dekle. Prav je tako.