Za začetek temeljito preberete vsebino vaše družbene pogodbe

Naj vas najprej pohvalim, da za svoja leta razmišljate poslovno zelo zrelo, verjetno precej zreleje od vrstnikov. A obenem domnevam, da vam zaradi mladosti primanjkuje kar nekaj izkušenj na temo narave poslovnega sodelovanja v moškem svetu. Daleč od tega, da bi želel posploševati, a na splošno velja, da smo moški v poslovnih odnosih veliko sebičnejši, bolj egoistični in prepirljivejši od žensk. Kronično nam primanjkuje talenta za solidarnost in pogosto tudi za zdravo mero.

V vseh teh prvinah so ženske »svetlobna leta« pred nami. Če dodamo še malo Freuda, denimo našo nagnjenost k napihovanju ega in nepredvidljive učinke testosterona na poslovanje, bi lahko celo rekli, da imamo problem.

Ampak stvari seveda niso tako črne in tudi Freud ni mogel vedeti vsega. Tudi med nami je veliko takih, ki dokazujejo, da ta kliše seveda ne drži ali pa vsaj ne povsem. Imam kar nekaj poslovnih sodelavcev, ki jih odlikujeta visoka stopnja zanesljivosti in odličen občutek za solidarnost, ki je za kakršno koli uspešno poslovno sodelovanje seveda nepogrešljiv. S takimi ljudmi, pravimi gospodi, je res užitek sodelovati. Izžarevajo veliko samozavest, stisnjena roka pri njih velja več kot vsak papir in o primitivnem napihovanju ega ni ne duha ne sluha. So prava reklama za resnega moškega poslovneža!

Ampak vi ste stari šele osemindvajset let (predvidevam, da tudi vaši poslovni partnerji niso bistveno starejši) in za ta leta je povsem normalno, da se med vami občasno krešejo iskre in da poslovna nesoglasja včasih rešujete – diplomatsko rečeno – nekoliko bolj dinamično. Modrost, tudi poslovna seveda, namreč raste z leti in vi ste na odlični poti, da jo boste že kmalu pocukali za rokav.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) sicer vsebuje dovolj pravnih mehanizmov, na osnovi katerih lahko rešite nastali pravni problem. Predvsem vam svetujem, da si za začetek temeljito preberete vsebino vaše družbene pogodbe (pogodbe, ki ste jo podpisali, ko ste ustanovili podjetje). Morda že ta vsebuje ustrezne klavzule, ki ponujajo rešitev pravnih dilem, ki ste jih opisali (sklepanje novih poslov, vlaganje v razvoj, delitev stroškov). V pogodbi ste verjetno uredili tudi vprašanje načina odločanja v družbi oziroma predvideli, s kakšno večino bodo odločitve v družbi veljavno sprejete. 

Iz družbe lahko seveda tudi izstopite. Ta postopek pogosto ureja že družbena pogodba, ki lahko določi, da o izključitvi družbenika odloča skupščina. Ne glede na to pa lahko tudi sami s tožbo od družbe zahtevate izstop, in sicer če za to obstajajo utemeljeni razlogi, zlasti pa, če vam drugi družbeniki ali poslovodja povzročajo škodo, če vas družba ali drugi družbeniki ovirajo pri uresničevanju vaših pravic ali če vam skupščina ali poslovodje nalagajo nesorazmerne obveznosti.